TIN SA-LÊ-DIÊNG MIỀN BẮC

NGÀY THỨ BA KÍNH MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU (17/05/2021):...

https://youtu.be/5XHkjlsVEis Ban Truyền Thông Phụ tỉnh SDB

Ý NGHĨA NGÀY LỄ ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU...

https://youtu.be/Sha9UaqNhso Ban truyền thông phụ tỉnh miền Bắc. Lm. Trần Văn Hào, SDB soạn thảo

Thông điệp Truyền giáo tháng 05/2021 của cha Tổng Cố vấn...

Rôma 10/05/2021   Don Bosco đã được sinh ra và lớn lên tại Becchi vùng Castelnuovo với truyền thống sâu đậm về lòng tôn kính Đức...

ĐTC bổ nhiêm Đức Cha Lazzaro You Heung-sik, người Hàn Quốc,...

Ngày 11/6/2021, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Lazzaro You Heung-sik, người Hàn Quốc, cho đến nay là Giám mục giáo phận...

Các chị em dòng Nữ tu Truyền Giáo Mẹ Phù hộ...

Các chị em dòng Nữ tu Truyền Giáo Mẹ Phù hộ (MSMHC) sau 4 năm hiện diện tại Myanmar Bài viết của sơ Maria Naing Tiểu...

Trường Kỹ thuật Don Bosco ở Papua New Guinea phát động...

Trường Kỹ thuật Don Bosco ở Papua New Guinea phát động chiến dịch tương trợ truyền giáo, để giúp đỡ một trung tâm ở...

GIỚI TRẺ

- Tổng Tu Nghị 28 -

NÉT HIỆN ĐẠI

ĐIỂM TIN

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN CỦA KÊNH TRUYỀN THÔNG SALÊDIÊNG

- Ý Cầu Nguyện Tháng 6 Của ĐTC Phanxico: Cầu Nguyện Cho Hôn Nhân - Tôn Phong Ba Chân Phước Tử Đạo Tại Tây Ban...
- Tổng Tu Nghị 28 -

VIDEO GIÁO HỘI

VIDEO TRUNG ƯƠNG

VIDEO TỈNH DÒNG