Thứ Ba II TN B: HIỆP NHẤT ĐỂ SỐNG YÊU THƯƠNG

0
32

Thứ Ba II TN B: HIỆP NHẤT ĐỂ SỐNG YÊU THƯƠNG

Niềm vui cử hànhTam nhật Linh Đạo Sa-lê-diêng (15-17/01/2021), Đại Gia Đình tái khám phá lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho giới trẻ nghèo khổ và bị bỏ rơi qua việc khởi xướng Tu Hội thánh Phan-xi-cô Sa-lê nơi đoàn sủng Don Bosco.

Với con tim mục tử tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho phần rỗi thanh thiếu niên “Da mihi animas, cetera tolle”, Don Bosco đã “nguyện hứa với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng, cha vẫn sống cho giới trẻ nghèo khổ của cha”. Chính vì thế, Giáo Hội phong ban tước hiệu là “cha – thầy – bạn của Giới Trẻ”.

Kín múc đoàn sủng nơi ngài, Đại Gia Đình Sa-lê-diêng vẫn không ngừng “trở nên dấu chỉ và người mang tình yêu Thiên Chúa đến cho thanh thiếu niên”.

Nhìn về Don Bosco, người ta nhận ra một Giê-su Mục Tử nhân lành biết dường nào. Danh Thánh Giê-su được tôn vinh trên trời dưới đất “nghe danh thánh Giê-su, mọi đầu gối phải bái quỳ và tuyên xưng: ‘Đức Giê-su là Thiên Chúa’”. Danh Ngài được tôn vinh bởi nơi con người, nơi những người nghèo khổ và bị bỏ rơi, nơi những người thấp cổ bên lề xã hội. Danh Ngài được cả sáng diễn tả nơi cõi lòng dành cho con người và vì con người “Con Người làm chủ cả ngày Sabat”.

Vì Danh Thánh Giê-su, Giáo Hội sống mầu nhiệm hiệp thông và dành cả tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Ki-tô hữu. Giữa lòng thế giới, mục sư Anh Giáo Paul Wattson chăm sóc nhà thờ Anh Giáo tại Graymoor – New York đưa  ra sáng kiến vào năm 1908, được sự hỗ trợ của các Giám mục Anh Giáo và  Công Giáo, trong đó có Hồng Y William O’Connell của Boston. Năm sau, ngài và cả cộng đoàn Anh Giáo của ngài gia nhập Công Giáo. Năm 1910, ngài được thụ phong linh mục. Sáng kiến được lan rộng và năm 1916, ĐGH Biển Đức XV cổ vũ trong Giáo Hội với tên “Tuần Cầu nguyện cho hiệp nhất Ki-tô giáo”.

Với “Sắc Lệnh Hiệp Nhất” (1964) và “Xin cho họ nên một” (1995), Giáo Hội không ngừng cầu nguyện để “hiệp nhất sống yêu thương”. Nên một trong tinh thần “Tất cả là anh chị em” (2020), để sống căn tính con người được tạo dựng nên bởi Thiên Chúa là Tình Yêu.

Gẫm Lời Chúa nơi người Sa-lê-diêng

Cát Đàm 19/01/2021

 

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây