0
18

Panama – Trình Bày “Kế Hoạch Đức Tin Và Hi Vọng” Lên Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Panama

Thành Phố Panama – Panama, 07/2021: Học viện Kĩ thuật Don Bosco đã trình bày “Kế hoạch Đức Tin và Hi Vọng” lên Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Panama là Bà tiến sĩ Maruja Gorday de Villalobos và nhóm làm việc vào ngày 12/07.

Là Điều phối viên của Trung tâm Đào tạo Kĩ thuật và Huấn nghệ Don Bosco, Tiến sĩ Victor Costella nhắm đào tạo giáo viên và học sinh các trường nghề chính thức (IPT) về nhiều lãnh vực: điện tự động, điện cơ, thiết kế công nghiệp và đồ họa. Kế hoạch này giúp trẻ nhanh chóng hội nhập thế giới lao động.

“Kế hoạch Đức Tin và Hi Vọng” sẽ phát triển qua bốn gia đoạn với sự đồng hành của giáo viên và người hướng dẫn IPT: đào tạo kĩ thuật nghề cho giới trẻ khuyết tật, quản lý kiến thức để phát triển bền vững, đào tạo kĩ thuật nghề cho học viên, và đào tạo bổ túc cho trẻ gặp nguy hiểm. Kế hoạch sẽ thực hiện theo cách tập trung, bán tập trung và trực tuyến thông qua hệ thống Lớp học và Đội ngũ Microsoft.

Có thể đọc thêm: https://www.infoans.org/…/13357-panama-presentato-il…

—btt.dbbv, lược dịch—

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây