CHI-LÊ – KỈ NIỆM HÀNH LANG KĨ THUẬT SỐ “BOOSCO” LẦN THỨ NĂM

0
16

CHI-LÊ – KỈ NIỆM HÀNH LANG KĨ THUẬT SỐ “BOOSCO” LẦN THỨ NĂM

ANS – Santiago: nhằm phục vụ giáo dục và phúc âm trong môi trường kĩ thuật số, hành lang kĩ thuật số “Boosco” gần đây kỉ niệm năm năm đầu. Cổng thông tin này cung cấp nhiều nguồn và tài liệu góp phần vào công cuộc giáo dục, mục vụ và truyền thông cá nhân, cộng đồng, trường học và giáo xứ.

Trong kế hoạch hợp tác giữa Ban Truyền thông Xã hội và Ban Mục vụ Giới trẻ của Tu Hội tại Chi-lee, “Boosco” được thành lập năm 2016 nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của Don Bosco. Việc thành lập nhằm đáp ứng mối bận tâm lâu dài: một lãnh địa rộng lớn về nguồn mục vụ chưa có một không gian khả thể thu thập, xác nhận và phân phối trong môi trường kĩ thuật số.

Cổng thông tin quản lý tài liệu và thông tin, thậm chí phân phối vượt khỏi biên cương địa lý của Chi-lê và quản lý tiếp cận cả môi trường bên ngoài Tu hội Sa-lê-diêng.

“Boosco” khá thành công trong bối cảnh toàn cầu và kĩ thuật số. Môi trường đòi hỏi mở rộng trí thức vượt qua mọi rào cản thể lý. Trong số các dịch vụ, trang cung cấp bản văn Kinh Thánh và suy tư Phúc âm hàng ngày, một bài “lectio divina” Phúc âm Chúa Nhật, suy niệm cuối ngày được gọi là “Huấn từ tối”, và hơn một ngàn thông tin hỗ trợ phát triển mục vụ giới trẻ, đào luyện và các giờ kinh phụng vụ.

Kỉ niệm  “Boosco” lần thứ năm vào thời điểm thành công mang tầm quốc tế. Thật vậy, năm 2020, tổng số người theo dõi trang đạt tới 2.136.6896, tăng 193% so với năm trước. Trong khi số tài khoản đăng nhập trang này là 1.318.904, tăng 181% so với 2019.

Những quốc gia có trang mục vụ đăng nhập nhiều nhất là Colombia, Mê-hi-cô, Ác-hen-ti-na, Peru và Mỹ, chiếm hơn 50% số lượng. Năm 2020, chỉ có 5,73% tài khoản quốc gia Chi-lê, chứng tỏ hành lang thiết lập tốt vượt biên cương.

Một số tập tin “Boosco” vượt quá mức 1.000 lượt download toàn cầu, tăng cường công cụ tìm kiếm nội dung và hữu ích. Hành lang kĩ thuật số hỗ trợ thiết thực cho phổ biến tài liệu chất lượng dẫu cho thời kì đại dịch Covid – 19 như ngày nay.

Để biết nhiều tài liệu nơi “Boosco”, bạn có thể vào trang với đường link dưới đây:

https://www.infoans.org/en/sections/news/item/13508-chile-fifth-anniversary-of-boosco-digital-platform

Trung Hoàn sdb, chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây