VIDEO CỦA CHA BỀ TRÊN CẢ MỜI GỌI DẤN THÂN TRUYỀN GIÁO TRONG ĐỢT PHÁT XUẤT TRUYỀN GIÁO SALÊDIÊNG LẦN THỨ 151 VÀO NĂM TỚI

0
50

Rôma 10/12/2019. Năm tới, Gia đình Salêdiêng sẽ cử hành đợt phát xuất truyền giáo Salêdiêng lần thứ 151. Vào ngày 08/12 vừa qua, Cha Bề trên cả đã phát đi một video dài 5 phút để phát động tinh thần truyền giáo Ad Gentes, gửi đến mọi thành phần trong Gia đình Salêdiêng trên toàn thế giới.

Trong video, Cha Angel nhắc lại danh sách của 9.520 anh em hội viên Salêdiêng đã dấn thân truyền giáo từ năm 1875, đợt phát xuất truyền giáo Salêdiêng đầu tiên, cho đến hôm nay. Ngài tha thiết mời gọi các anh em SDB, từ các Sư huynh, các tư giáo đến các anh em linh mục, hãy quảng đại đáp lời mời gọi của Chúa để lên đường. Ngài nhắc lại rằng, truyền giáo thuộc căn tính ơn gọi Salêdiêng của chúng ta. Chính Don Bosco đã luôn mang chở nơi mình một con tim truyền giáo với niềm đam mê rất sâu xa.

Mỗi ơn gọi truyền giáo là hoa trái của sự phân định nghiêm túc để nhận ra thánh ý Chúa, đồng thời anh em sẽ viết đơn xin đi truyền giáo để trình lên cha Bề Trên cả.

Trong miền EAO của chúng ta, một số anh em hậu tập viện tại cộng thể Don Rua Đà lạt, Việt nam đã viết đơn xin đi truyền giáo trong đợt xuất quân lần thứ 151 vào năm tới. Thời kỳ hậu tập viện là giai đoạn thích hợp nhất để giúp anh em phân định ơn gọi truyền giáo nơi mỗi người.

Xin tiếp tục cầu nguyện để có thêm nhiều tâm hồn quảng đại đáp trả lời Chúa kêu gọi, sẵn sàng ra đi làm việc cho vườn nho nước trời.

Văn Hào, SDB chuyển dịch

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây