Á TỈNH MYANMAR CÓ THÊM 4 PHÓ TẾ SA-LÊ-DIÊNG

1
47

Bài viết của thầy Mariano Naing, SDB

Anisakan, Myanmar 25/11/2020. Vào ngày hôm qua 24/11, Đức Cha Marco Tin Wiin, Tổng Giám mục giáo phận Mandalay đã chủ sự Thánh lễ và trao ban tác vụ phó tế cho các tân chức, đó là các thầy Abele Nee Reh, SDB; Joseph La Bang La Htoi, SDB; Paul Peter Sai Kaung Si, SDB và Peter Myo San Aung, SDB.

Buổi lễ được diễn ra khá đơn sơ với số người tham dự rất giới hạn do nạn dịch Covid 19. Như vậy cho đến nay, Á tỉnh MYM còn tất cả 7 vị phó tế, đang chờ ngày tiến nhận thánh chức linh mục.

Bốn anh em tân phó tế hôm nay đã theo học thần học tại Paranaque – Manila, Philippines. Hai anh em phó tế khác đang chuẩn bị hoàn tất chương trình thần học tại Cliffton Hill, Australia và một anh em khác đang theo học tại Ratisbonne, Giêrusalem.

Á tỉnh MYM hiện có 66 hội viên và con số anh em SDB đang gia tăng hằng năm. Về mặt xã hội, chính phủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo cũng đang thực hiện rất nhiều cải cách, đặc biệt trong lãnh vực giáo dục.

Hy vọng rằng, các công cuộc Salêdiêng tại Myanmar ngày càng phát triển và đem lại nhiều lợi ích cho các bạn trẻ tại đây.

Văn Hào, SDB  chuyển dịch

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây