ÁI TÍN BÁ CỐ ANÊ NGUYỄN THỊ KIM DUNG, THÂN MẪU CHA PHÊRÔ NGÔ BÁ CÔNG, SDB

0
22
BÀ CỐ ANÊ NGUYỄN THỊ KIM DUNG
 
Thân Mẫu
 
cha Phêrô Ngô Bá Công, SDB (Trưởng Cộng Đoàn Bình Chánh)
Sinh ngày 1920, tại Châu Đốc – An Giang

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây