ÁI TÍN BÀ CỐ MATTA NGUYỄN THỊ TRIỀU

0
74

THÂN MẪU CHA GIOAN BAOTIXITA PHAN HUY CHƯƠNG, SDB

Kính thưa quý bề trên, quý cha Giám Đốc và Trưởng Cộng Đoàn, quý anh em SDB Việt Nam – Mongolia và các thành phần Gia Đình Salêdiêng Việt Nam

Xin kính gửi đến quý anh em Salêdiêng cùng quý thành viên gia đình Salêdiêng Chương Trình Tang Lễ của Bà Cố Matta.

–  Xin quý anh em Salêdiêng cùng các thành phần gia đình Salêdiêng hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Matta được sớm về hưởng Thánh Nhan Chúa.
–  Xin Cộng Thể Vĩnh Hiệp dâng mười thánh lễ.

* QC 76.3: “khi cha mẹ của hội viên qua đời, nhà hội viên đó trực thuộc sẽ lo cử hành mười thánh lễ”.

Lm. Phêrô Vũ Anh Tuấn, SDB
Thư Ký Tỉnh

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây