ÁI TÍN CHA GIUSE VŨ ĐÌNH LIÊM, SDB DÒNG SA-LÊ-DIÊNG DON BOSCO VIỆT NAM

0
135

 

Kính thưa Cha Giám Tỉnh và Ban Cố Vấn Tỉnh, quý cha Giám Đốc và Trưởng Cộng Đoàn, quý anh em Salêdiêng Don Bosco Việt Nam và Mongolia và quý thành viên Gia Đình Salêdiêng Việt Nam

Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam
Báo Tin người anh em hội viên SDB Việt Nam chúng ta đã qua đời:

CHA GIUSE VŨ ĐÌNH LIÊM, SDB

Văn Phòng Tỉnh xin được gửi đến quý cha quý thầy cùng quý thành viên Gia Đình Salêdiêng:

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ 

  • Thứ Năm, ngày 03.09.2020

         16g00  –  Nghi thức nhập quan tại 54 Đường Số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP. HCM

                    –  Thánh Lễ

  • Thứ Sáu ngày 04.09.2020

         17g45 –  Tỉnh Dòng Kính Viếng    

                    –  Thánh Lễ

  • Thứ Bảy  ngày 05.09.2020

         08g00  –  Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Xuân Hiệp, 54                                  Đường Số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP. HCM

                    –  Nghi thức tiễn biệt và an táng tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Tân                                   Thịnh,H. Hốc Môn, Tp. HCM.

  

Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam, Cộng thể Salêdiêng Tân Cang, cùng tang quyến đồng kính báo

Xin quý thành viên Gia Đình Salêdiêng Việt Nam hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha Giuse.

Xin Cộng Thể Tân Cang dâng 30 thánh lễ và các cộng thể/ cộng đoàn khác dâng 1 thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse (x. QC 76).

KÍNH BÁO.

Lm. Phêrô Vũ Anh Tuấn, SDB

Thư Ký Tỉnh


 

TIỂU SỬ
Cha GIUSE VŨ ĐÌNH LIÊM, SDB

Sinh ngày 16.06.1957 tại Long Định, Châu Thành, Tiền Giang.
1970 – 1971 Đệ Tử Viện tại Trạm Hành
1971 – 1976 Đệ Tử Viện tại Thủ Đức
1976 – 1977 Tập Viện tại Tam Hải – Thủ Đức

14.08.1977 Tiên Khấn tại Don Bosco Thủ Đức
1977 – 1979 Phục vụ tại Tam Hải – Thủ Đức
1979 – 1980 Phục vụ tại Củ Chi
1980 – 1984 Thi hành nghĩa vụ quân sự
1984 – 1992 Tu học và phục vụ tại Cộng Thể Cầu Bông

22.04.1987 Khấn Trọn Đời tại Ba Thôn
1992 – 1994 Phục vụ tại Cộng Thể Hốc Môn

08.12.1994 Thụ phong Linh mục tại Sài Gòn
1994 – 1998 Phục vụ tại Cộng Thể Cầu Bông
1998 – 2010 Phục vụ tại Cộng Thể Hốc Môn
2010 – 2020 Phục vụ tại Cộng Thể Tân Cang

14g00, ngày 02.09.2020: Được Chúa gọi về tại Sài Gòn.

“Chúng ta có sống là sống cho Chúa,
mà có chết cũng là chết cho Chúa”.
(Rm 14,8)

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây