Ái tin: Ông Cố PHÊ-RÔ PHẠM VĂN NHÂN, Thân phụ Lm. Phê-rô Phạm Văn Bộ SDB – Giám đốc CT.Ba Thôn

0
16
Ái tin
Ông Cố PHÊ-RÔ PHẠM VĂN NHÂN
THÂN PHỤ  Linh mục Phêrô Phạm Văn Bộ SDB
(Giám đốc Cộng Thể Ba Thôn)
 
đã được an nghỉ trong bình an của Đức Kitô Phục Sinh
Lúc 15g05, ngày 14 tháng 07 năm 2021
tại Bà Rịa – Vũng Tàu
 

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây