ẤN ĐỘ – KẾ HOẠCH “HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN”

0
17

 

ẤN ĐỘ – KẾ HOẠCH “HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN”

ANS – Guwahati: Qua Hiệp Hội Koch, Sa-lê-diêng Ấn có thể đào tạo 125 giáo lý viên chương trình một năm nhờ vào quỹ Truyền giáo Sa-lê-diêng, một chi nhánh phát triển của Mỹ thuộc Tu Hội Sa-lê-diêng Don Bosco. Kế hoạch “huấn luyện và đào tạo giáo lý viên” chuẩn bị cho giáo lý viên phục vụ trong các giáo xứ thuộc Giáo hội Công giáo Rô-ma khắp Tỉnh dòng Sa-lê-diêng Guwahati, trụ sở chính ở Assam – Ấn Độ.

Giáo lý viên hoàn tất đào tạo chất lượng nhằm phục vụ như nhà giáo trong các chủ đề tôn giáo khác nhau. Đào tạo này cho phép giáo dân truyền dặt giáo huấn của Giáo hội Công giáo đáng tin cậy theo cách hiểu và phù hợp với các hoàn cảnh giáo xứ địa phương của họ. Các lớp tạo động lực cho từng giáo dân phương thế sống đức tin của mình sâu sắc và xu hướng xác thực đời sống hàng ngày của họ.

Gói tài trợ cung cấp sách thủ bản và các thiết bị học tập, cũng như các chi phí đào tạo, thực phẩm, chỗ ở và phòng ốc tiện nghi cho các linh mục hướng dẫn đào tạo. Tham dự viên cũng được hỗ trợ phí di chuyển.

Trong vai trò Giám đốc Các Công Cuộc Sa-lê-diêng, cha Gus Baek chia sẻ: “Kế hoạch rất thành công. Sa-lê-diêng sẽ tiếp tục chương trình một năm dựa trên nguồn lực ít ỏi của họ. Sa-lê-diêng quyết tâm tổ chức đào tạo đức tin cho lãnh đạo người đời. Từ đó, họ có thể đi vào các làng mạc củng cố đức tin cho người tín hữu, cũng như đem nhiều người đến với đức tin.”

Nguồn: https://www.infoans.org/en/sections/news/item/13110-india-the-training-and-faith-formation-of-catechists-project

Trung Hoàn sdb, chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây