BA LAN – HÀNH HƯƠNG QUỐC TẾ ĐỨC MẸ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT VILNIUS LẦN 31

0
8

BA LAN – HÀNH HƯƠNG QUỐC TẾ ĐỨC MẸ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT VILNIUS LẦN 31

SUWAŁKI, BA LAN: Được trao phó cho Sa-lê-diêng, Giáo xứ “Đức Mẹ Xót Thương”  Suwałki khởi sự chuyến Hành hương Quốc tế lên Đền Thánh “Ostra Brama – Đức Mẹ của Lòng Thương Xót” ở Vilnius (Lithuania) vào ngày 15/07.

Là giám mục Giáo phận Elk, Đức cha Jerzy Mazur chủ tế Thánh lễ khai mạc hành hương. Cho đến 24/07, hơn 200 tín hữu sẽ đi bộ cầu nguyện và chia sẻ gần 300km.  

Có thể đọc thêm: https://www.infoans.org/…/13279-polonia-xxxi…

Trung Hoàn sdb, chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây