Bài huấn từ tối (Good night talk) của cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn văn Quang, SDB trong dịp cử hành Tổng Tu nghị 28

0
107

Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng

Valdocco – Tôrinô, Italia 18/03/2020.

Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn văn Quang đã chia sẻ bài huấn từ tối cho các Bề Trên thượng Cố vấn và các đại biểu tham dự Tổng Tu nghị 28. Thay mặt cho toàn thể tỉnh dòng VIE (Việt nam – Mongolia), Ngài gửi lời chào thăm thân tình đến tất cả mọi người. Sau đó, Cha Giám tỉnh trình bày sơ nét về tỉnh dòng.

Bài chia sẻ của Cha Giám tỉnh gồm 3 phần chính sau đây :

1- Hiện trạng của tỉnh dòng với những con số cụ thể

+ Tỉnh dòng VIE gồm có 343 hội viên SDB, trong đó có 205 linh mục + 63 Sư huynh + 5 Phó tế + và 70 tư giáo. Ngoài ra, tỉnh dòng hiện có 18 tập sinh. Năm nay tỉnh dòng sẽ gửi thêm 7 anh em đi truyền giáo ‘Ad Gentes’. Như vậy, cho đến cuối năm nay, sẽ có tất cả 103 anh em hội viên đi truyền giáo phát xuất từ tỉnh dòng Việt nam.

+ Tại miền bắc Việt nam, phụ tỉnh miền bắc đang có 44 hội viên làm việc trong 3 cộng thể đã được thiết lập theo giáo luật và 7 cộng đoàn nhỏ khác (mỗi cộng đoàn gồm 3 hội viên). Anh em đảm trách 10 giáo xứ và 1 trường huấn nghiệp.

+ Tại miền nam, tỉnh dòng có 246 hội viên đang làm việc tại 18 cộng thể đã được thiết lập theo giáo luật và 5 cộng đoàn nhỏ khác. Anh em đảm trách 19 giáo xứ, 3 trường kỹ thuật – dạy nghề cùng với 1 trung tâm huấn nghệ (Trung tâm Anrê Maicen).

+ Tại phụ tỉnh Mongolia có 11 hội viên đang làm việc truyền giáo tại 2 cộng thể. Phụ tỉnh đảm nhận 2 giáo xứ và 1 trường huấn nghệ.

Ngoài ra, tỉnh dòng còn có 20 anh em hội viên đang trong thời kỳ đào luyện chuyên biệt và chuyên hoá với bằng cấp chuyên môn tại hải ngoại. Tỉnh dòng cũng gửi đi 15 anh em hội viên để chia sẻ nhân sự với các tỉnh dòng khác, và các anh em này đang làm việc theo những hợp đồng ngắn hạn hoặc dài hạn.

Sáu tháng trước đây, Cha Bề Trên cả quyết định thành lập phụ tỉnh miền bắc Việt nam, sau 22 năm các anh em SDB của chúng ta đã khai phá và đặt chân đến đây để làm việc. Hy vọng rằng, sứ mệnh Salêdiêng sẽ đạt được nhiều thành quả trong việc loan báo Tin mừng cho các bạn trẻ tại miền bắc. Chúng con xin tri ân Cha Bề Trên cả và các Bề Trên.

2- Thực thi sứ mệnh

Các anh em SDB tại tỉnh dòng VIE luôn xác tín về sứ mệnh Salêdiêng là nhắm đến việc phục vụ giới trẻ nghèo khổ và bị bỏ rơi. Chúng con luôn cố gắng để thực hiện tiêu chí này.

Sau biến cố năm 1975, tình hình xã hội đã trở nên khá tế nhị với nhiều thay đổi. Tỉnh dòng hầu như phải bắt đầu lại từ con số không. Các cộng thể phải bám vào các giáo xứ để có thể tồn tại vào thời điểm lúc bấy giờ. Tạ ơn Chúa vì sự quan phòng của Ngài, sứ mệnh Salêdiêng vẫn còn tồn tại tại Việt nam và phát triển khá phong phú cho đến ngày hôm nay.

Tỉnh dòng đang đảm nhận 31 giáo xứ. Ngoài các công việc mục vụ như thường lệ, anh em đang cố gắng phát triển mô hình nguyện xá Salêdiêng tại các cộng đoàn để tiếp cận các bạn trẻ, nhất là các em nghèo khổ và bị bỏ rơi. Tại Việt nam, tỷ lệ người Công giáo khá thấp. Tại Mongolia, số người Công giáo lại càng ít hơn. Vì thế, việc phát triển nguyện xá cũng là 1 phương thức hữu hiệu mà anh em đang áp dụng để thực thi sứ mệnh truyền giáo.

Ngoài ra, tỉnh dòng đang điều hành 5 trường dạy nghề, một trung tâm huấn nghệ, 2 nhà mở nuôi các em mồ côi và một mái ấm cho các em khuyết tật. Tại miền bắc, tỉnh dòng đang triển khai chương trình giúp đỡ các em học sinh thuộc các sắc tộc thiểu số vùng biên giới..Tất cả những loại hình công cuộc này, tỉnh dòng đang tập trung để phát huy hầu phục vụ cho thiện ích của các bạn trẻ nghèo khổ một cách hiệu quả hơn.

Mối ưu tư lớn lao và cũng là điểm nhấn quan trọng nhất mà tỉnh dòng rất chú tâm, đó là việc đào luyện các ơn gọi. Một vài nơi trong tỉnh dòng đang mở những trung tâm ‘tiền tu sinh’, nhằm tìm kiếm ơn gọi từ các em học sinh trung học. Hiện nay, chúng tôi có 3 nhà tu sinh, nơi nuôi dưỡng ơn gọi từ những em đang học đại học hoặc cao đẳng. Tỉnh dòng có một nhà thỉnh sinh (tiền tập), một tập viện và 2 trung tâm học vụ (cộng thể hậu tập viện và cộng thể Thần học). Cám ơn Chúa vì ơn gọi vẫn còn khá dồi dào tại tỉnh dòng Việt nam, so với nhiều tỉnh dòng khác. Tỉnh dòng đang rất cố gắng để đào luyện các anh em trở nên những Salêdiêng ‘Qualis Esse Debet’ theo tiêu chí mà Tổng Tu nghị 28 đã nêu ra.

3- Tầm nhìn về tương lai

Hướng về tương lai, tỉnh dòng chú trọng đến những điểm sau đây :

+ Quan tâm đặc biệt đến việc đào luyện, để giúp các anh em hội viên trở nên những Salêdiêng có phẩm chất, biết làm việc với não trạng kế hoạch và có ý thức thuộc về (Tu hội / Tỉnh dòng / Cộng thể / Giới trẻ nghèo).

+ Tiếp tục phát triển các công cuộc nguyện xá và những trung tâm trẻ trong các giáo xứ cũng như tại các cộng thể.

+ Phát triển thêm các trường hoặc các trung tâm huấn nghiệp, nhất là tại miền bắc, giúp các bạn trẻ nghèo có nghề nghiệp để bước vào đời và tạo công ăn việc làm giúp các em mưu sinh.

+ Phát triển thêm những trung tâm giáo dục trẻ đường phố, các trẻ mồ côi hoặc các thanh thiếu niên đang gặp nguy hiểm vì không được quan tâm, đặc biệt nhắm đến các em thuộc các sắc dân thiểu số tại vùng biên giới phía bắc.

+ Tiếp tục đẩy mạnh và cổ suý ơn gọi truyền giáo Ad Gentes.

+ Mở rộng sự tương tác với các tỉnh dòng khác trong miền EAO.

Trước khi kết thúc, Cha Giám tỉnh một lần nữa ngỏ lời cám ơn Tu hội, Cha Bề Trên cả và các Bề trên đáng kính, đã luôn quan tâm và đồng hành với tỉnh dòng VIE chúng con. Thay mặt cho các anh em hội viên trong tỉnh dòng, Ngài hứa sẽ luôn sống theo đoàn sủng Salêdiêng một cách chân thực, luôn hết mình làm việc cho giới trẻ và cùng với giới trẻ, nhất là luôn sống với ý thức thuộc về cách sâu xa trong mọi sinh hoạt của cuộc sống thường ngày.

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây