Bạn trẻ đọc Tông huấn Christus Vivit như thế nào?

0
66

Linh mục Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh DCCT sẽ trình bày, một cách rất sâu sắc và hấp dẫn, về Tông huấn Đức Thánh Cha Phanxico viết cho và về các bạn trẻ, Tông huấn Christus Vivit.


Bạn trẻ đọc Tông huấn Christus Vivit như thế nào?

Trong video này, linh mục Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh DCCT sẽ trình bày, một cách rất sâu sắc và hấp dẫn, về Tông huấn Đức Thánh Cha Phanxico viết cho và về các bạn trẻ, Tông huấn Christus Vivit.

Posted by DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM on Saturday, May 2, 2020

https://www.facebook.com/watch/TruyenThongChuaCuuThe/

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây