BANGLADESH – Một Vùng đất Truyền giáo màu mỡ

1
49

Ban Truyền thông chúng con xin gởi tới quý Bề trên và tất cả anh chị em Chuyên mục về Truyền giáo: THEO BƯỚC ĐỨC KI-TÔ. Chuyên mục này lần lượt trình bày về các miền đất Truyền giáo mà các anh em Sa-lê-diêng Việt Nam đang hoạt động. Video đầu tiên về miền đất Bangladesh.

Ban truyền thông Don Bosco Việt Nam.

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây