Bổ Nhiệm Ban Cố Vấn Tỉnh cho Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam

0
59

Bổ Nhiệm Ban Cố Vấn Tỉnh cho Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam

Don Bosco Miền Bắc 27/03: Sau hai phiên họp Ban Tổng Cố Vấn (12/03 và 25/03), cha Bề Trên Cả Ángel Fernandez Artime đã chấp thuận và bổ nhiệm Ban Cố Vấn Tỉnh cho Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam, với nhiệm kỳ 3 năm, 2021-2024.

Sáng nay, Thứ Bảy 27/03/2021, cha Giám Tỉnh đương nhiệm Giuse Nguyễn Văn Quang đã ký Thông Báo về việc Bổ Nhiệm này.

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây