Brazil – Cuộc Họp Cố vấn Tỉnh ADMA Brazil lần thứ III

0
19

Brazil – Cuộc Họp Cố vấn Tỉnh ADMA Brazil lần thứ III

Brazil, 08/2021: Ngày 21 tháng Tám diễn ra cuộc họp trực tuyến Cố Vấn Tỉnh Hiệp Hội Đức Ma-ri-a Phù Hộ (ADMA) Brazil lần thứ III. Trong vai trò Ủy viên Linh Hướng ADMA của cha Bề Trên Cả, cha Alejandro Guevara điều phối sự kiện này. Tham dự có điều phối viên là cha Sérgio Lúcio Costa cùng với 6 Cố Vấn Tỉnh gồm các tỉnh dòng São Paulo, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Campo Grande và Manaus.

Sau kinh khai mạc và chia sẻ công việc của cha Guevara là phần trình bày kế hoạch ADMA ngũ niên cho các tham dự viên nhận xét, đặt câu hỏi và gợi hứng. Sau đó, cha Costa đưa ra định hướng cấp quốc gia. Từ Valdocco, cha Guevara mang máy quay Đền Thờ Đức Mẹ Phù Hộ để dâng lời tạ ơn, và Giám tỉnh BCG là cha Ricardo Carlos đã ban phép lành Đức Ma-ri-a Phù Hộ cho tất cả.

Có thể đọc thêm: https://www.infoans.org/…/13485-brasile-iii-incontro…

— btt.dbbv, lược dịch —

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây