Các anh em SDB ở Inđônêsia phát động phong trào thu gom và tái chế rác hữu cơ để làm sạch môi trường

0
28

Các anh em SDB ở Inđônêsia phát động phong trào thu gom và tái chế rác hữu cơ để làm sạch môi trường

Bài viết của cha Ambrosius Widiantoro, SDB

Jakarta, Inđônêsia 07/06/2021: Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong văn kiện ‘Laudato Si’ về việc bảo vệ môi trường sinh thái, các anh em Salêdiêng ở cộng thể Wisma đã phát động phong trào thu gom rác thải và chế biến thành phân hữu cơ để sử dụng trong việc canh tác.

Sau khi thu gom về, rác được phân loại. Sau đó những loại rác hữu cơ sẽ được ủ để làm phân, sử dụng trong việc trồng cấy rau quả. Công việc này vừa giúp làm sạch môi trường, và phần nào cũng vừa giúp cộng đoàn hậu tập viện có thêm lợi tức để phụ giúp trong việc chi tiêu hằng ngày.

Văn Hào, SDB lược tóm

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây