Các chặng đường Ánh Sáng (Via Lucis) – Việc đạo đức Salêdiêng trong Mùa Phục sinh

0
16

Các chặng đường Ánh Sáng (Via Lucis) – Việc đạo đức Salêdiêng trong Mùa Phục sinh

Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng

Rôma 18/04/2021: Chúng ta vẫn có thói quen thực hành việc đạo đức truyền thống rất tốt lành và thánh thiện, đó là ‘Đi đàng Thánh giá’ (Via Crucis), suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Trong mùa Phục sinh, chúng tôi xin giới thiệu một việc đạo đức khác, đó là ‘Đi đàng Ánh Sáng’ (Via Lucis) thay vì ‘Đi đàng Thánh giá (Via Crucis). Via Lucis cũng được chia làm 14 chặng, giúp chúng ta suy niệm về Mầu nhiệm Chúa Phục sinh, tương thích với các trình thuật được ghi lại trong các sách Tin mừng và sách Tông đồ Công Vụ. Đây là việc đạo đức theo linh đạo Salêdiêng, khơi dậy nơi chúng ta niềm vui và niềm hy vọng, vì biến cố Phục sinh là mầu nhiệm căn bản của đức tin Kitô giáo nơi chúng ta.

Đây là sáng kiến của một nhóm người đời trong Gia đình Salêdiêng, khởi đầu từ năm 1988, kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của Don Bosco. Sáng kiến trên là của nhóm ‘Chứng nhân việc Chúa Phục sinh’ và đã được Toà Thánh chuẩn nhận như là một việc đạo đức chính thức trong Giáo hội toàn cầu.

Việc đạo đức nói trên đang được quảng bá rộng rãi tại khắp nơi. Nếu chúng ta có dịp đến Colle Don Bosco ở Becchi – Italia, chúng ta sẽ thấy 14 bức phù điêu rất đẹp, ghi lại 14 chặng đường Ánh sáng và được treo tại nhà nguyện nơi Don Bosco đã được sinh ra. Chúng tôi xin giới thiệu nội dung của 14 chặng đường Ánh Sáng (Via Lucis) như sau :

– Chặng thứ nhất : Đức Giêsu chỗi dậy từ cõi chết (Mt 28,5-6)

– Chặng thứ hai : Các phụ nữ tiếp cận ngôi mộ trống (Mt 28,1-6)

– Chặng thứ ba : Chúa Phục sinh hiện ra với Maria Mađalêna (Ga 20,16)

– Chặng thứ tư : Maria Mađalêna báo tin cho các môn đệ (Ga 20.18)

– Chặng thứ năm : Chúa đồng hành với 2 môn đệ trên đường đi Emmaus (Lc 24.13-27)

– Chặng thứ sáu : Các môn đệ nhận ra Đấng Phục sinh khi Người bẻ bánh (Lc 24, 28-32)

– Chặng thứ bảy : Chúa hiện ra với các tông đồ ở Giêrusalem (Lc 24, 36-39)

– Chặng thứ tám : Chúa Phục sinh trao ban cho các tông đồ năng quyền tha tội (Ga 20, 22-23)

– Chặng thứ chín : Chúa Phục sinh kiện cường lòng tin của Tôma (Ga 20,24-28)

– Chặng thứ 10 : Chúa nói với Phêrô ‘Hãy chăn dắt đoàn chiên của Thầy (Ga 21.15-27)

– Chặng thứ 11 : Chúa Phục sinh sai các tông đồ đi rao giảng cho muôn dân tộc (Mt 28,16,20)

– Chặng thứ 12 : Chúa Phục sinh thăng thiên (Cv 1,9-11)

– Chặng thứ 13 : Cùng với Đức Maria cầu nguyện ở trên lầu trong nhà tiệc ly (Cv 1,12-14)

– Chặng thứ 14 : Đấng Phục sinh trao ban Thần khí (Cv 2,2-4).

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

 

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây