Các dữ liệu thống kê về Tu hội Salêdiêng Don Bosco được trình bày trong Tổng Tu nghị 28

0
110

Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng

Valdocco – Tôrinô 22/02/2020. Sư huynh Marco Bay, SDB là giáo sư tại Đại học UPS và cũng là chuyên viên về thống kê. Mặc dầu không phải là thành viên chính thức của Tổng Tu nghị, nhưng thầy đã được mời để trình bày về những dữ liệu thống kê của Tu hội, tính từ Tổng Tu nghị lần trước cho đến nay (6 năm). Bài tổng hợp những số liệu thống kê của thầy dài 426 trang, tổng hợp từ các báo cáo của 90 tỉnh dòng trên toàn thế giới, và đã được thầy trình bày rút ngắn lại trong 70 trang giấy. Hội nghị đã chăm chú lắng nghe để hiểu rõ hơn về hiện trạng của Tu hội qua những con số cụ thể.

Chúng ta có thể truy cập bài tổng hợp thống kê của thầy qua website   https://statisticsal.net hoặc https://www.bosco.link/resources/55859 .

Chúng ta cũng ghi ơn cha Francesco Maraccani SDB, vì đã miệt mài làm việc trong lãnh vực này suốt 35 năm, và đã an nghỉ trong Chúa 1 tháng trước đây.

Chúng ta có thể lướt qua một vài điểm đặc thù về Tu hội Salêdiêng qua những con số cụ thể sau :

+ Con số các Tu sỹ Salêdiêng (SDB) hiện nay đang làm việc tại 134 quốc gia trên thế giới, gồm:

• 14.618 hội viên (132 Giám mục trong đó có 9 Hồng Y, 14.056 tu sĩ tuyên khấn và 435 tập sinh);

• 1.392 Sư huynh;

• 28 Phó tế vĩnh viễn;

• 90 tỉnh dòng;

• 1.802 cộng đoàn được thiết lập theo giáo luật;

• 113 cộng đoàn nhỏ (dưới 4 người)

+ Từ năm 1862 cho đến nay, con số hội viên lúc đông nhất là hơn 22.000 (trong thời gian từ 1963 đến 1967).

+ Trong những năm 2002 – 2015, có 1 cuộc khủng hoảng đối với các dòng tu trên toàn thế giới. Tu hội SDB giảm bớt 10%. Dòng Tên (SJ) giảm 19% và Dòng Phanxicô (OFM) giảm 18% con số các tu sỹ.

+ Trong 25 năm qua, con số Sư huynh luôn chiếm hơn kém khoảng 10% trong tổng số các hội viên.

+ Con số tập sinh khá ổn định trong 6 năm qua. Năm 2014 chúng ta có 426 tập sinh. Năm 2019 chúng ta có 410 tập sinh. Đây là số tập sinh đông nhất trong các dòng tu của Giáo hội hiện nay.

+ Tuổi trung bình của các hội viên SDB trên toàn thế giới hiện nay là 53. Tuổi trung bình của các hội viên tại Miền Phi Châu – Madagascar là trẻ nhất, 41 tuổi.

+ Trong 25 năm qua, các công cuộc Salêdiêng đã lan rộng đến thêm 20 quốc gia. Vào năm 1995, chúng ta làm việc trên 114 quốc gia. Hiện nay, Tu hội có mặt trên 134 quốc gia.

+ Đa số hội viên làm việc trong môi trường học đường  (2899 anh em làm việc trọn thời  gian và 2019 anh em làm việc bán thời gian).

+ Người đời thông dự vào sứ mệnh đang làm việc chung với các anh em hội viên : hơn 90.000 người.

Chuyển ngữ: Văn Hào, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây