Các kênh truyền thông trong miền EAO đăng tải những tin tức về Tổng Tu nghị 28

0
104

Bài viết của cha Vaclav Klement, SDB

Valdocco – Tôrinô 24/02/2020. Tổng Tu nghị 28 là ‘lễ Ngũ tuần’ (Pentecost) của Tu hội Salêdiêng Don Bosco trên toàn thế giới. Trong 12 tỉnh dòng tại miền EAO của chúng ta, các ban truyền thông đã làm việc tối đa để các tin tức và những dữ liệu liên quan có thể luôn được cập nhật và đến với anh em cho kịp thời.

Tại một số tỉnh dòng, các hội viên sử dụng Anh ngữ rất dễ dàng và anh em có thể theo dõi các sự kiện cách trực tiếp qua mạng lưới ANS (Agenzia Notizie Salesiane). Các bài phát biểu, các bài diễn văn hoặc các bài báo cáo quan trọng.. cũng được đưa lên Youtube của ANS.

Ngoài ra, một số uỷ viên truyền thông tại các tỉnh dòng cũng đăng tải những tin tức lên trang Facebook cá nhân, hoặc qua Messenger hay qua Viber.

Đây là những cách thức truyền thông để chúng ta quảng bá linh đạo Salêdiêng qua những tin tức của Tổng Tu nghị.

Chúng ta có thể điểm qua một vài website hay các trang Facebook tại một số tỉnh dòng trong miền EAO của chúng ta.

+ Trang Facebook của Thông Tấn xã Salêdiêng trung ương (ANS) : https://www.facebook.com/watchparty/235959094231525/?entry_source=USER_TIMELINE 

+ Trang web Boscolink của miền EAO : https://www.bosco.link/resources/56066 

+ Website của tỉnh dòng Úc (AUL) : https://news.salesians.org.au/  hoặc: https://news.salesians.org.au/sdb/148-gc28-begins-with-great-fraternal-love

+ Trang web của tỉnh dòng Trung hoa (CIN) : http://www.sdb.org.hk

+ Trang facebook cá nhân của uỷ viên truyền thông tỉnh dòng bắc Philippines (cha Joel) : https://www.facebook.com/joelsdb 

+ Trang facebook của tỉnh dòng Nhật bản (GIA) : https://www.facebook.com/dbnokaze

+ Website của tỉnh dòng Hàn quốc (KOR) : https://www.bosco.link/resources/56066 

+ Trang facebook của tỉnh dòng Thái lan (THA) : https://www.facebook.com/SalesianThailand/

+ Trang web của phụ tỉnh Cambodia – Tỉnh dòng Thái lan : http://donboscokhmer.org/ 

+ Trang web của tỉnh dòng Việt nam (VIE) : http://donboscoviet.info/ 

+ Youtube của tỉnh dòng VIE : https://www.youtube.com/watch?v=tK8dKxLnF9A 

+ Website của phụ tỉnh miền bắc Việt nam : http://donboscoviet.org/ 

Riêng trên các website của Tỉnh dòng Việt nam và của Phụ tỉnh Miền Bắc Việt nam, ban dịch thuật vẫn đều đặn chuyển ngữ sang tiếng Việt nam các tin tức liên quan đến Tổng Tu nghị cách kịp thời và đăng tải trên các website này.

Chuyển ngữ: Văn Hào, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây