Các sơ FMA tại Myanmar có thêm 2 thỉnh sinh mới

0
22

Các sơ FMA tại Myanmar có thêm 2 thỉnh sinh mới

Bài viết của sơ Juliet Kwye Kwye, FMA

Anisakan, Myanmar 30/07/2021. Vào ngày 24 tháng 07 vừa qua, sơ Juliet Kwye Kwye FMA, bề trên phụ trách cộng đoàn, đã thay mặt sơ Giám tỉnh cử hành nghi thức tiếp nhận 2 em vào giai đoạn thỉnh sinh (Postulancy). Đó là em Lucy và em Elizabeth. Nghi thức được cử hành tại nhà nguyện của cộng đoàn các sơ tại Anisakan. Vì không thể hiện diên cách trực tiếp, sơ Giám tỉnh đã hiệp thông và gián tiếp tham dự nghi thức online qua mạng internet.

Đây là sự chúc lành đặc biệt của Thiên Chúa đối với tỉnh dòng CYM (Cambodia – Myanmar ). Sự đáp trả lời mời gọi của Chúa nơi 2 em thỉnh sinh cũng là một chứng tá cụ thể đối với các bạn trẻ tại Myanmar, nhằm khơi dậy sự quảng đại nơi các em trong cuộc sống ơn gọi thánh hiến theo Đức Ki tô.

Văn Hào, SDB tóm ý  

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây