Cẩm nang Giám đốc Salêdiêng – Ấn bản mới (2019)

0
94

Bài viết của cha Vaclav Klement, SDB

Nhà Trung ương 08/03/2020. Sau thời gian chuẩn bị lâu dài và khá kỹ lưỡng, Ban Đào luyện trung ương đã cho phổ biến chính thức tập sách ‘Cẩm nang Giám đốc Salêdiêng’, ấn bản 2019. Cha Ivo Coelho, Tổng Cố vấn phụ trách Đào luyện, đã công bố sự kiện này ngay từ ngày 27 tháng Giêng vừa qua, và hôm nay, tất cả các cha Giám tỉnh đều đã nhận được tập sách này (được ấn hành bằng 5 loại ngôn ngữ khác nhau). Nội dung cuốn sách nói về tác vụ Giám đốc trong việc cai quản và sinh động các cộng thể Salêdiêng.

Từ năm 1986, Tu hội Salêdiêng đã ban hành cuốn thủ bản dành cho các Giám đốc để điều hành các cộng thể. Tuy nhiên, Tu hội vẫn cố gắng canh tân liên tục dựa trên các chỉ dẫn của các Tổng Tu nghị trước đây, cùng với những giáo huấn (magisterium) quan trọng của Giáo hội. Tập sách cẩm nang Giám đốc Salêdiêng 2019 là kết quả của cuộc canh tân này.

Sau mỗi phần, tập cẩm nang cũng đưa ra một vài hành động cụ thể để nhắc nhở các Giám đốc trong việc điều hành các cộng thể, ví dụ :

+ Như Don Bosco, mỗi hội viên Salêdiêng phải soạn thảo kế hoạch đời sống cá nhân và thực hiện kế hoạch ấy, song song với lộ trình thăng tiến đức tin của mình (trang 102).

+ Mỗi Giám đốc phải đảm bảo việc cổ suý ơn gọi Salêdiêng dưới cả 2 hình thái : Sư huynh và linh mục, đặc biệt trong các cộng đoàn giáo dục mục vụ, ngay cả khi ở địa phương đó không có anh em Sư huynh nào.

+ Cộng thể phải soạn thảo kế hoạch tài chính với dự trù ngân sách hằng năm (TTN 26).

+ Cộng thể phải thực hiện cuộc duyệt xét nghèo khó (scrutinium paupertatis) như quy chế tổng quát đã nói tới (QC số 65).

+ Nơi nào có quản lý, chính các Giám đốc cũng phải nộp báo cáo thu chi hàng tháng của mình cho vị quản lý.

+ Các Giám đốc phải lo liệu sao cho có phòng họp dành cho các Cộng tác viên Salêdiêng và Cựu học viên Don Bosco trong khuôn viên của cộng thể.

Chúng ta cầu chúc các cha Giám đốc luôn trở nên những người điều hành và sinh động cộng thể theo đúng quy chuẩn Salêdiêng, đồng thời cũng ước mong các ngài trở nên những cầu nối liên kết và sinh động các thành phần trong Gia đình Salêdiêng.

Chuyển ngữ: Văn Hào, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây