Trang chủ Trung tâm Ơn gọi

Trung tâm Ơn gọi

MỤC VỤ ƠN GỌI SA-LÊ-DIÊNG VIỆT NAM

https://youtu.be/u1R8sNWdJJ0

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI – LỚP DẤN THÂN DON BOSCO TẠI CỘNG THỂ...

Quý Cha cùng các em Dấn Thân và quý phụ huynh trong ngày khai giảng năm học mới 2019-2020 Sáng Chúa Nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019,...

DẤN THÂN DON BOSCO HÒA AN – NƠI ƯƠM MẦM ƠN GỌI CHO NGƯỜI...

Sáng Chúa Nhật, ngày 14 tháng 10 năm 2018, lớp Ơn gọi Dấn thân thuộc Cộng thể Don Bosco Hòa An đã khai giảng Năm học Niên khóa 2018-2019. Đây là năm...
- Advertisement -

ƯA THÍCH