TIN BUỒN: CÔ TÊRÊSA TRẦN THỊ MINH THU – NGUYÊN ĐIỀU PHỐI TỈNH HỘI...

TIN BUỒN: CÔ TÊRÊSA TRẦN THỊ MINH THU - NGUYÊN ĐIỀU PHỐI TỈNH HỘI CỘNG TÁC VIÊN SALÊDIÊNG VIỆT NAM ĐÃ VỀ NHÀ CHA -------------------- Kính Báo của Cha Giuse Trần Văn Hiển SDB:  - - - Kính...

THIỆP MỜI NGÀY GIA ĐÌNH SA-LÊ-DIÊNG MIỀN BẮC

Ban Gia đình Sa-lê-diêng Don Bosco miền Bắc

CỘNG TÁC VIÊN TRUNG TÂM MADALENA MORANO HÀ NỘI MỪNG LỄ BỔN MẠNG...

Sáng ngày 13/11/2020 Công tác viên Madalena Morano Hà Nội mừng bổn mạng và 10 năm hình thành trung tâm. Đây là điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã chúc lành cho hiệp hội. Vào...
- Advertisement -

ƯA THÍCH