Trang chủ Dòng con Đức Mẹ Phù Hộ

Dòng con Đức Mẹ Phù Hộ

Tuần 9 ngày Kính Mẹ Phù Hộ – Ngày thứ 3: NHÌN LÀ HIỂU...

https://youtu.be/TkBLrhND0tM BTT. FMA 

Tuần chín ngày kính Mẹ Phù Hộ – Ngày thứ 2 (16/05/2021): NHÌN LÀ...

https://youtu.be/7pEvSuIDOyU BTT. Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (Fma)

Tuần chín ngày kính Mẹ Phù Hộ – Ngày thứ 1 (15/05/2021): NHÌN LÀ...

https://youtu.be/PcHnOPlMYXs Ban Truyền Thông Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu.

Ngày 22/01 LỄ CHÂN PHƯỚC LAURA VICUNA

Được phong Đáng kính ngày 05-06-1986 Được phong chân phước ngày 03-09-1988 Chuyển từ Chilê tới Argentina Laura Carmen Vicuna sinh tại Santiago, Chilê, ngày 05-04-1891, là con ông Joseph Domenico và bà Mercedes Pino. Gia đình...

THIỆP MỜI NGÀY GIA ĐÌNH SA-LÊ-DIÊNG MIỀN BẮC

Ban Gia đình Sa-lê-diêng Don Bosco miền Bắc

I-TA-LI-A – CHA BỀ TRÊN CẢ TRÌNH BÀY HOA THIÊNG 2021 CHO FMA

I-TA-LI-A – CHA BỀ TRÊN CẢ TRÌNH BÀY HOA THIÊNG 2021 CHO FMA ANS – Rô-ma: Cha Bể Trên Cả Tu Hội Sa-lê-diêng Don Bosco, Cha Ángel Fernández Artime, đã trình bày Hoa Thiêng 2021...
- Advertisement -

ƯA THÍCH