Trang chủ GIỚI TRẺ SALÊDIÊNG

GIỚI TRẺ SALÊDIÊNG

Điểm tin trong tuần: từ 10.05 đến 16.05.2020:

https://youtu.be/S03ROyWllNw

Message Don Fabio Attard – Saint Dominic Savio ENG

https://youtu.be/pslDUNQadT0

TĨNH TÂM SALÊDIÊNG DON BOSCO – Domenic Savio – Lectio Day 4

https://youtu.be/e5GbVXDFqAs

TĨNH TÂM GIỚI TRẺ SALÊDIÊNG -The Samaritan Woman – Lectio Day 3

https://youtu.be/-QiTiuK8kwU

TĨNH TÂM GIỚI TRẺ SALÊDIÊNG – SAMUEL’S CALLING – Lectio Day 1

https://youtu.be/37B23nYQlvs

ĐỒNG HÀNH: Đồng hành là gì? Các loại Đồng hành

KÊNH TRUYỀN THÔNG SALÊDIÊNG DON BOSCO Trình bày của cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước SDB về Đề tài...

Ban kèn đồng của trường Salêdiêng tại Hua Hin đoạt giải quán quân toàn...

Ban kèn đồng của các học sinh trường Salêdiêng tại Hua Hin xuất sắc đoạt giải quán quân toàn quốc

ĐỒNG HÀNH VÀ SINH ĐỘNG NGƯỜI TRẺ QUA SÂN CHƠI THỂ THAO TẠI...

Trong thông điệp “Đức Kitô Hằng Sống” của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2019,...
- Advertisement -

ƯA THÍCH