Trang chủ Giáo Hoàng và người trẻ

Giáo Hoàng và người trẻ

Điểm tin trong tuần: từ 10.05 đến 16.05.2020:

https://youtu.be/S03ROyWllNw

Bạn trẻ đọc Tông huấn Christus Vivit như thế nào?

Linh mục Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh DCCT sẽ trình bày, một cách rất sâu sắc và hấp dẫn, về Tông huấn Đức Thánh Cha Phanxico viết cho và về các bạn trẻ, Tông...

Message Don Fabio Attard – Saint Dominic Savio ENG

https://youtu.be/pslDUNQadT0
- Advertisement -

ƯA THÍCH