Trang chủ Lời Chúa Chúa Nhật

Lời Chúa Chúa Nhật

Tính phản diện trong phận người

Suy niệm Lời Chúa. Chúa Nhật 2 mùa Chay năm B Tính phản diện trong phận người Biến cố Chúa hiển dung trên núi Thabor được cả 3 thánh ký Tin mừng nhất lãm trình thuật...

SUY NIỆM LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM B

Suy niệm Lời Chúa. Chúa Nhật 2 mùa Chay năm B Tính phản diện trong phận người Biến cố Chúa hiển dung trên núi Thabor được cả 3 thánh ký Tin mừng nhất lãm trình thuật lại....

Suy niệm Lời Chúa . Chúa nhật I Mùa chay năm B.

Suy niệm Lời Chúa . Chúa nhật I Mùa chay năm B. Cơn cám dỗ đời người Một triết gia đã nói: “Sống là tranh đấu”. Trong kiếp sống làm người, chúng ta phải đấu tranh...

SUY NIỆM LỜI CHÚA-CHÚA NHẬT 5 TN NĂM B

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật 5 Thường Niên năm B TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN NƯỚC CHÚA Làm việc cho Nước Trời Thánh Angustinô đã viết : “Điều linh thánh nhất trong mọi điều linh...

LÀM VIỆC CHO NƯỚC TRỜI

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật 5 Thường Niên năm B LÀM VIỆC CHO NƯỚC TRỜI Thánh Angustinô đã viết : “Điều linh thánh nhất trong mọi điều linh thánh là làm việc để phục...

Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật 4 Thường Niên năm B VỊ TÔN...

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật 4 Thường Niên năm B Vị Tôn Sư đích thực Hầu hết chúng ta đã từng cắp sách đến trường và được các thầy cô dạy bảo. Chúng ta...

Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật 3 Thường Niên năm B: Sống ơn...

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật 3 Thường Niên năm B Sống ơn gọi với tâm tình sám hối Phụng vụ hôm nay với các bài đọc Lời Chúa, tiếp tục mời gọi chúng ta...

SUY NIỆM LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT 2 THƯƠNG NIÊN NĂM B

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật 2 Thường Niên năm B BƯỚC THEO CHÚA Mầu nhiệm ơn gọi Có một nhà du khảo nọ đi lạc vào giữa sa mạc mênh mông, chung quanh chỉ toàn...

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT NĂM B _ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Suy niệm Lời Chúa - Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Tinh thần công lý. “Tôi rửa các anh bằng nước, nhưng Ngài sẽ rửa anh em bằng Thần Khí” (Mc 1,8). Trong những “bài ca người...

SUY NIỆM LỜI CHÚA – LỄ CHÚA HIỂN LINH

Suy niệm Lời Chúa - Chúa Nhật lễ Hiển Linh. Lên đường trong hy vọng. “Vua người Do Thái mới sinh ra ở đâu?”(Mt 2,2) Nhiều người trong chúng ta đã từng thực hiện những cuộc hành...
- Advertisement -

ƯA THÍCH