Trang chủ GIÁO HỘI HOÀN VŨ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Radio: Vatican News Tiếng Việt thứ Bảy 16.01.2021

https://youtu.be/7qXYGfn5rJs

Radio: Vatican News Tiếng Việt thứ Sáu 15.01.2021

https://youtu.be/SAnQZTCeEsQ

ĐTC tiếp kiến chung 13.012021: Hãy ngợi khen Chúa cả khi gặp khó...

Tiếp tục bài giáo lý về cầu nguyện trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư 13/01/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô suy tư về “lời cầu nguyện ngợi khen”, điều có thể thực hiện...

Radio: Vatican News Tiếng Việt thứ Năm 14.01.2021

https://youtu.be/d3HljiHdEI8

TIN TÔN GIÁO, SÁNG THỨ TƯ 13/01/2021

https://youtu.be/qLKilkhiqSc

Radio: Vatican News Tiếng Việt thứ Tư 13.01.2021

https://youtu.be/v64kw_DyLpk

TIN TÔN GIÁO, SÁNG THỨ BA 12/01/2021

https://youtu.be/ekz6ovZDqc8

Radio: Vatican News Tiếng Việt 12.01.2021

https://youtu.be/P26xFX0FZ6w

TIN TÔN GIÁO, CHIỀU THỨ HAI 11/01/2021

https://youtu.be/6OH3ln3kkYQ

Radio: Vatican News Tiếng Việt thứ Hai 11.01.2021

https://youtu.be/jSGSG8yhRqk
- Advertisement -

ƯA THÍCH