Trang chủ Tỉnh Dòng

Tỉnh Dòng

DON BOSO MIỀN BẮC:  HIỆP THÔNG VỚI CHA VINH_SƠN HOÀNG PHI HẢI CẦU NGUYỆN...

DON BOSO MIỀN BẮC:  HIỆP THÔNG VỚI CHA VINH_SƠN HOÀNG PHI HẢI CẦU NGUYỆN CHO ÔNG CỐ VINH_SƠN

ÁI TÍN

   

Ứng sinh ơn gọi CDB (Chí nguyện Don Bosco nam – Con Don Bosco)...

Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng Xuân Hiệp, Việt nam 19/10/2020. Vào ngày Thử Bảy 17/10 vừa qua, tại nhà nguyện của cộng thể Rinaldi ở Xuân hiệp, Cha Giám Tỉnh đã chủ sự...

GIỚI THIỆU HOA THIÊNG 2021 CỦA CHA BỀ TRÊN CẢ ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME

HOA THIÊNG CHA BỀ TRÊN CẢ 2021 Niềm hy vọng thôi thúc chúng ta Dẫn nhập     Như hằng năm, trong những tuần này, cha gởi đến tất cả các tỉnh dòng của Dòng Sa-lê-diêng và mọi...

ÁI TÍN CHA GIUSE VŨ ĐÌNH LIÊM, SDB DÒNG SA-LÊ-DIÊNG DON BOSCO VIỆT NAM

  Kính thưa Cha Giám Tỉnh và Ban Cố Vấn Tỉnh, quý cha Giám Đốc và Trưởng Cộng Đoàn, quý anh em Salêdiêng Don Bosco Việt Nam và Mongolia và quý thành viên Gia Đình...

ÁI TÍN ÔNG CỐ PHAOLÔ TRẦN ĐÌNH TÀNG, Thân Phụ cha Phaolô Trần Đình...

Kính thưa quý bề trên, quý cha Giám Đốc và Trưởng Cộng Đoàn, quý anh em SDB Việt Nam - Mongolia, cùng quý thành viên Gia Đình Salêdiêng   Văn phòng Tỉnh Dòng xin thông báo    ÔNG...

THÔNG BÁO TỈNH DÒNG VỀ VIỆC TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

Kính thưa quý bề trên, quý anh em Salêdiêng Don Bosco Việt Nam & Mongolia cùng quý thành viên Gia Đình Salêdiêng. Văn Phòng Tỉnh Dòng xin kính gửi đến quý anh em SDB cùng tất...
- Advertisement -

ƯA THÍCH