Tháng Tám 2021 – Mùa Thánh hiến Salêdiêng tại miền EAO

Tháng Tám 2021 – Mùa Thánh hiến Salêdiêng tại miền EAO Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng   EAO 31/07/2021. Tháng 08 hằng năm vẫn được xem là ‘Tháng Don Bosco’ vì tại nhiều tỉnh dòng,...

TÂM TÌNH THÁNG TÁM – NIỀM VUI & HI VỌNG

TÂM TÌNH THÁNG TÁM – NIỀM VUI & HI VỌNG Cát Đàm –Thái Bình, 01/08/2021: Tháng Bảy khép lại với ngày lễ Đấng Sáng Lập Dòng Tên – Thánh I-nha-xi-ô Lô-yo-la và chia tay một...

Ái tin: Ông Cố PHÊ-RÔ PHẠM VĂN NHÂN, Thân phụ Lm. Phê-rô Phạm Văn...

Ái tin Ông Cố PHÊ-RÔ PHẠM VĂN NHÂN THÂN PHỤ  Linh mục Phêrô Phạm Văn Bộ SDB (Giám đốc Cộng Thể Ba Thôn)   đã được an nghỉ trong bình an của Đức Kitô Phục Sinh Lúc 15g05, ngày 14...

Cha Giuse Lê ngọc Anh, SDB khởi đầu sứ vụ làm Giám đốc tại...

Cha Giuse Lê ngọc Anh, SDB khởi đầu sứ vụ làm Giám đốc tại cộng thể Học viện Thần học Rinaldi Xuân Hiệp Bài viết của ban truyền thông tỉnh dòng Xuân Hiệp, Thủ Đức 28/06/2021:...

Bổ Nhiệm Ban Cố Vấn Tỉnh cho Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam

Bổ Nhiệm Ban Cố Vấn Tỉnh cho Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam Don Bosco Miền Bắc 27/03: Sau hai phiên họp Ban Tổng Cố Vấn (12/03 và 25/03), cha Bề Trên Cả Ángel...

DON BOSO MIỀN BẮC:  HIỆP THÔNG VỚI CHA VINH_SƠN HOÀNG PHI HẢI CẦU NGUYỆN...

DON BOSO MIỀN BẮC:  HIỆP THÔNG VỚI CHA VINH_SƠN HOÀNG PHI HẢI CẦU NGUYỆN CHO ÔNG CỐ VINH_SƠN

ÁI TÍN

   

Ứng sinh ơn gọi CDB (Chí nguyện Don Bosco nam – Con Don Bosco)...

Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng Xuân Hiệp, Việt nam 19/10/2020. Vào ngày Thử Bảy 17/10 vừa qua, tại nhà nguyện của cộng thể Rinaldi ở Xuân hiệp, Cha Giám Tỉnh đã chủ sự...
- Advertisement -

ƯA THÍCH