Nguy cơ con người trở thành sản phẩm của Mạng Xã Hội – Lm....

https://youtu.be/Gr66Xu-1nNk Truyền thông Tổng Giáo Phận Sài gòn

Người Nữ – QUYỀN LỰC MỀM | Lm. Gioan Bt. Phương Đình Toại

https://youtu.be/6yLyLuhKRsg Truyền thông tổng giáo phận Sai Gòn

Người trẻ TRẦM CẢM – STRESS, Lm. Gioan B. Phương Đình Toại.

https://youtu.be/21nT1GKNQSc Ban truyền thông Hội Đồng Giàm Mục Việt Nam.

Người trẻ đối diện với “Thị Phi” – Lm. Gioan B. Phương Đình Toại.

https://youtu.be/Y0vI9JQ_2ug Ban truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn
- Advertisement -

ƯA THÍCH