Đồng hành cùng người trẻ: Biết hòa giải những khác biệt để sống hòa...

Mục lục   1. Câu chuyện Kinh thánh: Sách Sáng Thế 37:2 – Chuyện gia đình ông Giacóp 2. Những yếu tố phá hoại bên trong gia đình ông Giacop        2.1. Các yếu tố gây...

Nguy cơ con người trở thành sản phẩm của Mạng Xã Hội – Lm....

https://youtu.be/Gr66Xu-1nNk Truyền thông Tổng Giáo Phận Sài gòn

Người Nữ – QUYỀN LỰC MỀM | Lm. Gioan Bt. Phương Đình Toại

https://youtu.be/6yLyLuhKRsg Truyền thông tổng giáo phận Sai Gòn

Người trẻ TRẦM CẢM – STRESS, Lm. Gioan B. Phương Đình Toại.

https://youtu.be/21nT1GKNQSc Ban truyền thông Hội Đồng Giàm Mục Việt Nam.

Người trẻ đối diện với “Thị Phi” – Lm. Gioan B. Phương Đình Toại.

https://youtu.be/Y0vI9JQ_2ug Ban truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn
- Advertisement -

ƯA THÍCH