Trang chủ Video Giáo Hội

Video Giáo Hội

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, THỨ BA 22/09/2020

https://youtu.be/APhxa5DUFmU

Radio: Vatican News Tiếng Việt thứ Sáu 18.09.2020

https://youtu.be/uBvJh91HCWU Vatican News Tiếng Việt

Radio: Vatican News Tiếng Việt thứ Năm 17.09.2020

https://youtu.be/Mv3L53XzHPk Vatican News Tiếng Việt

Radio: Vatican News Tiếng Việt thứ Tư 16.09.2020

https://youtu.be/3PkJ0szjEKQ Vatican News tiếng việt

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, THỨ SÁU 24/07/2020

https://youtu.be/cHlLnsezWGo Chân Lý Á Châu

Radio: Vatican News Tiếng Việt thứ Sáu 24.07.2020

https://youtu.be/MNxHT33ygMg Vatican News tiếng việt

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, THỨ NĂM 23/07/2020

https://youtu.be/eWtzUDIwoOs Chân lý Á Châu

Radio: Vatican News Tiếng Việt thứ Năm 23.07.2020

https://youtu.be/O3zarQ0nQxs Vatican News Tiếng Việt

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, THỨ TƯ 22/07/2020

https://youtu.be/y6UqOsmQi0g Chân lý Á Châu

Radio: Vatican News Tiếng Việt thứ Tư 22.07.2020

https://youtu.be/hXLMlG2RAvY Vatican News tiếng việt
- Advertisement -

ƯA THÍCH