Trang chủ Video Tỉnh Dòng

Video Tỉnh Dòng

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN: Từ ngày 13.09 đến 20.09.2020

https://youtu.be/iD55CTqRF9o Ban truyền thông Saledieng Don Bosco Việt Nam

PHONG CHỨC LINH MỤC 2020 CỦA TỈNH DÒNG SA-LÊ-DIÊNG VIỆT NAM

https://youtu.be/4DkdAcDT-qw Ban truyền thông Tỉnh Dòng Saledieng Don Bosco Việt Nam

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN: Tuần lễ từ 06.09 đến 13.09.2020

https://youtu.be/sN9pLNaCRoI Ban truyền thông Saledieng Don Bosco  

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN: Từ ngày 30.08 đến 06.09.2020

https://youtu.be/k60plikSvSg Chuyên mục ĐIỂM TIN TRONG TUẦN, từ ngày 30.08 đến 06.09.2020, do Ban Truyền thông Tỉnh dòng Sa-lê-diêng thực hiện với các mục: Thông tin Giáo hội - Thông tin Hội dòng trên thế...

Huấn từ Tháng 9 của Cha Cố vấn vùng Đông Á – Châu Đại...

TIẾNG VIỆT https://youtu.be/bIoyUI7tSdU TIẾNG ANH https://youtu.be/bIoyUI7tSdU Ban Truyền thông Salêdiêng Don Bosco Việt Nam.

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN: Từ ngày 23.08 đến 29.08.2020

https://youtu.be/i9No1vjVJUI Ban truyền thông Sa-lê-diêng Don Bosco Việt Nam

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN: Từ ngày 16.08 đến 22.08.2020

https://youtu.be/ZOH_fbuK9nk Thông tin truyền thông Don Bosco Việt Nam

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN: Từ ngày 09.08 đến 16.08.2020

https://youtu.be/bQzTIuaeQ5c Truyền Thông tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco

ĐIỂM TIN TRONG TUẦN: Từ ngày 01.08 đến ngày 09.08.2020

https://youtu.be/1UFi4IdXOhw Ban Truyền Thông Don Bosco Việt Nam
- Advertisement -

ƯA THÍCH