MẸ PHÙ HỘ VỚI NHỮNG CUỘC HẸN TÌNH YÊU

Giuse Lưu Hành, SDB     Theo truyền thống của Tu hội Thánh Phanxicô Salê (Dòng Salêdiêng Don Bosco), vào ngày 24 tháng 5 hằng năm là ngày lễ kính Đức Mẹ Maria với tước hiệu:...

Sự Thánh thiện Sa-lê-diêng: ĐẦY TỚ CHÚA AUGUSTIUS HLOND (1881-1948)

Sự Thánh thiện Sa-lê-diêng: ĐẦY TỚ CHÚA AUGUSTIUS HLOND (1881-1948) Khai mở án kiện tại Giáo phận ngày 09.01.1992 Hoàn tất án kiện ngày 21.10.1996 ...................................................................... Ba anh em đều là Salêdiêng Augustus sinh ngày 05.07.1881 tại Brzechowice nước Balan....

Sự Thánh thiện Sa-lê-diêng: ĐẦY TỚ CHÚA ATTILIO GIORDANI (1913-1972)     

Sự Thánh thiện Sa-lê-diêng: ĐẦY TỚ CHÚA ATTILIO GIORDANI (1913-1972)      Khai mở án kiện tại Giáo phận ngày 21.11.1994 Hoàn tất án kiện ngày 19.01.1996 Sớm yêu mến Nguyện xá Attilio Giordani sinh ngày 03.02.1913 tại Milan. Ngay...

Sự Thánh thiện Sa-lê-diêng: ĐẦY TỚ CHÚA ANTHONY DE ALMEIDA LUSTOSA (1886-1974)

Sự Thánh thiện Sa-lê-diêng: ĐẦY TỚ CHÚA ANTHONY DE ALMEIDA LUSTOSA (1886-1974) Mở án kiện phong thánh: 14.08.1993 Hoàn tất án kiện: 14.08.2001 ........................................................ Theo học trường Salêdiêng An-tôn De Almeida Lustosa sinh ngày 11.02.1886, trong một gia đình...

Sự Thánh thiện Sa-lê-diêng: ĐẦY TỚ CHÚA OCTAVIUS ORTIZ (1879-1958)    

Sự Thánh thiện Sa-lê-diêng: ĐẦY TỚ CHÚA OCTAVIUS ORTIZ (1879-1958)     Mở án kiện phong thánh tại Giáo phận: 08.07.1992 Hoàn tất án kiện: 22.12.2001 Người Sa-lê-diêng Pêru tiên khởi Octavius sinh ngày 19.04.1879 tại Lima. Khi trường...
- Advertisement -

ƯA THÍCH