Trang chủ Tư liệu Salêdiêng

Tư liệu Salêdiêng

IN DIALOGUE WITH THE LORD

  IN DIALOGUE WITH THE LORD     UK English version                     Rome 2020         ACKNOWLEDGEMENTS   Many thanks to the confreres who collaborated with the Formation Department (Ivo Coelho, Salvador Cleofas Murguía Villalobos – now bishop, Silvio Roggia, Jose Kuttianimattathil, Francisco Santos Montero)...

08 – 06: Chân phước Stephen Sandor

Chân phước Stephen Sandor Tóm tắt tiểu sử 1- Thuở thiếu thời : Một con người được các bạn bè rất quý mến Stephen Sandor sinh ngày 26/11/1914 tại Szolnok, nước Hungaria. Ngài là anh cả...

6-04 Chân phước MICAE RUA 
(1837-1910)

Micae sinh tại thành Turin sinh ngày 9 tháng 6 năm 1837, con của một công nhân. Đến năm lên 7, ngài đã gặp Cha Bosco, lúc đó là một vị linh mục mới...
- Advertisement -

ƯA THÍCH