Cha Adolfo de Jesu Sarmento được bổ nhiệm làm bề trên của Á tỉnh Mozambique

0
104

Bài viết của cha Vaclav Klement, SDB

Nhà trung ương Rôma 18/12/2019. Vào ngày hôm qua, với sự đồng thuận của ban Tổng Cố vấn, Cha Bề Trên cả đã bổ nhiệm cha Adolfo de Jesu Sarmento làm bề trên của Á tỉnh MOZ (Mozambique) , với nhiệm kỳ 6 năm (2020 -2026).

Cha Adolfo là vị truyền giáo Salêdiêng đến từ Đông Timor. Trong thời gian 22 năm truyền giáo tại Mozambique vừa qua, Cha Adolfo đã đảm nhận chức vụ Tập sư và làm Giám đốc của cộng thể Namaacha. Ngài cũng từng giữ trọng trách Uỷ viên đào luyện của Á tỉnh.

Á tỉnh MOZ hiện có 45 hội viên, 4 tập sinh, 5 thỉnh sinh và 15 em tu sinh đang làm việc tại 8 cộng thể đã được thiết lập theo giáo luật. Á tỉnh có thánh hiệu là Mẹ Phù hộ các giáo hữu. Xin thêm lời cầu nguyện cho cha Adolfo trong trách vụ mới.

Chuyển ngữ: Văn Hào, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây