CHA BỀ TRÊN CẢ TU HỘI SALÊDIÊNG MỜI GỌI LÀM TUẦN 9 NGÀY KÍNH ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU.

0
145

Trước tình hình dịch bệnh Virus Corona đang hoành hành tại Italia và nhiều quốc gia trên thế giới, gây bao đau thương vì có nhiều người chết. Cha Angel Fernandez Artime – Bề Trên Cả Tu Hội Saledieng Don Bosco đã mời gọi Đại Gia Đình Saledieng trên toàn thế giới làm Tuần 9 ngày Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu từ Chúa Nhật 15/03/2020 đến ngày Thứ Hai 23/03/2020 và sẽ kết thúc vào đúng ngày Thứ Ba 24/03/2020 – ngày Kính Nhớ Đức Mẹ Phù Hộ trong mỗi tháng, để cầu xin Đức Trinh Nữ Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu Chúc Lành, gìn giữ và che cởi các con cái của ngài thoát khỏi nạn dịch nguy hiểm này đang lan tràn trên thế giới. Trong sứ điệp gửi cho Đại Gia Đình Saledieng, Cha Bề Trên Cả nói: Khi suy nghĩ và trở về lại Torino vào năm 1854, khi cơn dịch tả hoành hành tại Torino lúc bấy giờ, chính Don Bosco đã kêu gọi những người trẻ ở Valdocco “Hãy đứng lên và đi giúp đỡ những người đang bị bệnh dịch tả hoành hành”. Ngày hôm nay, chúng ta cũng không chỉ muốn ngồi và xem mà thôi. Đấng kế vị thứ 10 của Don Bosco nói tiếp: Cha cảm thấy đây là dịp để tất cả chúng ta như là một gia đình, chúng ta cũng hãy giơ tay lên để cầu nguyện với Thiên Chúa và nhờ sự can thiệp của Đức Trinh Nữ Mảia Phù Hộ Các Giáo Hữu, xin Đức Mẹ gìn giữ và cứu chữa chúng ta.
Cha mời gọi tất cả mọi thành phần trong Đại Gia Đình Saledieng hãy thực hành Tuần Chín ngày từ 15/03 đến 23/03/2020 và cùng nhau vào ngày 24/03/2020 dâng lên Đức Trinh Nữ Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu, Mẹ chúng ta những lời cầu xin chân thành. Trong lời kết luận, Cha Bề Trên Cả gửi lời mời gọi đặc biệt đến các Bạn trẻ.

Khi được hỏi một số những Ơn Lành, Don Bosco thường trả lời: “Nếu các con muốn có được những Ơn Lành của Đức Trinh Nữ Maria Phù Hộ, hãy làm Tuần 9 ngày Kính Đức Mẹ” ( MB IX, 289).

Xin tất cả mọi người chúng ta cùng hiệp lòng với Cha Bề Trên Cả thực hành Tuần 9 ngày Kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu cách sốt sáng bắt đầu từ Chúa Nhật tới 15/03/2020, để cầu xin Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu Chúc Lành, gìn giữ và Cứu chữa tất cả chúng ta mau thoát khỏi nạn dịch khủng khiếp và nguy hiểm đang hoành hành nhiều nơi trên Thế Giới và nhất là trên Quê Hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Amen.

SH. Trần Đức Thính, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây