Cha Gildasio Dos Santos Mendes: INTERNET LÀ MẠNG LƯỚI NGHI LỄ CỦA CON NGƯỜI VÀ VĂN HÓA

0
40

 

INTERNET LÀ MẠNG LƯỚI NGHI LỄ CỦA CON NGƯỜI VÀ VĂN HÓA

 

Phỏng vấn Cha Gildasio Dos Santos Mendes sdb

Tổng Cố Vấn Truyền Thông

Anh em hội viên thân mến!

Trong  sự đơn sơ nhất, tôi xin chia sẻ với anh em một phần cuộc phỏng vấn của tôi với Biên tập viên TẬP SAN SA-LÊ-DIÊNG ở Ý, cha Bruno Ferrero. Tôi xin nhấn mạnh một vài điểm đề cập đến truyền thông ngày nay từ khía cạnh Sa-lê-

diêng dựa trên kế hoạch Văn Phòng Truyền Thông trong 5 năm tới. Tôi cám ơn sự quan tâm và theo dõi của anh em.

Cha Gildasio Mendes

Tổng Cố Vấn Truyền Thông

Roma, 20/03/2021

Sede Centrale Salesiana, Via Marsala, 42 – 00185 Roma – Italia – Tel. 06.4927221 – www.sdb.org – gmendes@sdb.org

 

Tập San Sa-lê-diêng:

Thưa cha, trong vai trò điều hành, sinh động và cung ứng sự phát triển truyền thông trên cấp độ Tu Hội Sa-lê-diêng, cha thấy công việc có nặng không?

Tôi cảm thấy hạnh phúc có thể làm việc trong Tu Hội thông qua truyền thông. Phục vụ trong vai trò Tổng Cố Vấn Truyền Thông là một thách đố khá lớn và là một công cuộc hấp dẫn.

Trong Đường Hướng Hoạt Động của Bề Trên Cả, cha Àngel Fernàndez Artime đề xuất cùng bước đi trong vai trò nhà giáo dục, ngõ hầu vun trồng văn hóa Tin Mừng trong cư dân mạng.

Chúng ta là một Tu Hội có thế mạnh về truyền thông và sáng tạo. Chúng ta dấn thân vào Radio, TV, các phương tiện truyền thông, các nhà in, các khoa truyền thông, internet. Chúng ta luôn cộng tác và dấn thân cùng người trẻ và người đời cùng chia sẻ tinh thần và sứ mệnh Don Bosco.

Truyền thông là điều hấp dẫn trong bối cảnh thế giới kĩ thuật số và phương tiện truyền thông, nhưng cũng là một thách đố.

Với chúng ta là những nhà giáo dục Sa-lê-diêng, truyền thông mang tính nền tảng trong sứ mệnh của chúng ta. Thật ra, chúng ta là một phong trào truyền thông khắp thế giới!

Tôi tin rằng điều quan trọng nhất với chúng ta ngày nay là thông truyền dựa trên căn tính chúng ta như là những người sống đời thánh hiến, người Sa-lê-diêng, nhà giáo dục. Thông truyền dựa trên Tin Mừng và đoàn sủng của Don Bosco.

Ngày nay, những nhà truyền thông giỏi trong các phương tiện truyền thông vẫn chưa đủ. Chúng ta cần hành động chung cả về mọi phương diện đặc sủng và cơ chế. Điều đó nghĩa là phải có một kế hoạch giáo dục, chia sẻ các giá trị, một nhóm là điểm quy chế và thuộc về hoạt động các thành phần trong một thân thể độc lập.

Ngày nay, chúng ta thường nói về mạng lưới, hệ thống môi trường truyền thông, sự hội tụ kĩ thuật thông tin. Chúng ta cần đồng hành các khía cạnh truyền thông mới mẻ này, nhưng luôn luôn mang tính cộng đoàn và từ khía cạnh giáo dục mục vụ.

 

Tập San Sa-lê-diêng: Cha nghĩ thế nào về thế giới truyền thông ngày nay?

Truyền thông kĩ thuật và trực tuyến quả là một cuộc cách mạng văn hóa thực sự

Chỉ trong vài thập niên, thế giới trải qua một thay đổi tận căn về biểu đồ xã hội và văn hóa nhờ vào kĩ thuật công nghệ, internet, phương tiện truyền thông, điện thoại thông minh.

Trong cách thức cập nhật và an toàn, chúng ta biết rằng Giáo Hội và Tu Hội Sa-lê-diêng cống hiến suy tư, tiêu chí và phương pháp luận cho việc sống và làm việc trong dân cư mạng.

Với đà phát triển của thế giới kĩ thuật số, rõ ràng còn đó những thách đố khẩn thiết như an toàn và riêng tư. Giữa các thách đố khác này, chúng ta vẫn cần nhớ đến thiết bị kĩ thuật số.

Đối với Sa-lê-diêng chúng ta, thách đố lớn nhất là làm sao giáo dục và phúc âm trong cư dân mới này. Cho tới giai đoạn này, chúng ta chưa có được bất cứ nghiên cứu hiện tượng truyền thông nơi các đại học của chúng ta trên toàn thế giới, cũng như học hỏi và suy tư và thi hành mục vụ trong cư dân mạng.

Tôi tin rằng chúng ta tiếp tục đào sâu hiểu biết thế nào về phúc âm hóa dân cư mạng. Chúng ta chắc chắn giới hạn bản thân đơn giản cung cấp thông tin trên mạng và các phương tiện truyền thông, hay thường trực trên mạng ngày và đêm. Tất cả đều tốt đẹp nhưng thách đố còn lớn  hơn thế!

Tập San Sa-lê-diêng: Làm thế nào thông truyền dựa trên đặc sủng, sáng tạo, giá trị và phẩm chất Sa-lê-diêng?

Chắc chắn cần tiêu chí và phương pháp luận rõ ràng cần được chia sẻ với nhau.

Chân thành mà nói, Internet là mạng lưới nghi lễ con người và văn hóa.

Trên Internet, chúng ta có thể tìm thấy nghệ thuật, nấu ăn, chính trị, thời trang, thể thao, âm nhạc, phim ảnh, mua sắm, con người liên đới với nhau, thông tin hàng ngày, nội dung tôn giáo, nghi thức sống và chết. Con người là truyền thông bởi vì họ luôn luôn tìm kiếm ý nghĩa, cách thức diễn đạt tự do và ước mơ của họ.

Do đó, chúng ta tìm kiếm Internet như một phần của đời sống chúng ta qua diễn đạt và mở rộng nghi lễ nhân loại. Tôi nghĩ dựa trên nền tảng những nghi lễ, từ các nhân tố văn hóa và nhân học chúng ta có thể đạt dược hiểu biết phúc âm tốt hơn trong dân cư mạng.

Chúng ta cũng cấp bách đồng hành với cuộc cách mạng kĩ thuật. Mạng 5G tạo ra một thách đố lớn khác trong cách chúng ta truyền thông, đặc biệt khả năng nhanh hơn và hiệu quả hơn trong việc sử lí dữ liệu và thông tin. Mạng Mobile đang phát triển khắp nơi trên thế giới.

Thế giới truyền thông tự nó là đơn giản. Tuy thế, khi chú tâm vào tốc độ biến đổi của kĩ thuật số, tầm quan trọng của đồng hành và cống hiến những suy tư giáo dục cho những phát triển mới hiện nay và trong tương lai trong lãnh vực này.

Ví dụ như học thêm về ngôn ngữ thuật toán học trong thế giới kĩ thuật số, như học các công ty lớn sử dụng những ngôn ngữ này và những khía cạnh cuộc sống của con người và cộng đoàn.

Khoảng cách giáo dục là một thực tại mới làm thay đổi lớn phương thế dạy và học.

Truyền thông trong phục vụ sáng tạo, tính bền vững, sự quy chiếu kĩ thuật số, sự an toàn giáo dục và sức khỏe là rất quan trọng đối với chúng ta và các gia đình. Trí không nhân tạo là một thực tế phát triển và sẽ tiếp tục là thế. Kiểm soát thông tin nơi cấp công ty và chính phủ. Các phương diện đạo đức và riêng tư chắc chắn đáng quan tâm, tôn trọng, học tập và trợ giúp.

 

Tập san Sa-lê-diêng: Đâu là kế hoạch định hướng được đề xuất?

Chúng ta chú tâm đến 3 ưu tiên trong Lãnh Vực Truyền Thông: đào tạo các ủy viên truyền thông của mình, đồng hành với Sa-lê-diêng và người đời dấn thấn trong truyền thông, cơ cấu truyền thông (nội bộ và bên ngoài truyền thông, công tác và mạng lưới hoạt động, phẩm chất thiết bị kĩ thuật số trong các cơ chế, quản lý khủng hoảng, mạng lưới, sáng tạo và đóng góp thông tin…)

Đối với cơ chế truyền thông, chúng tôi đang đầu tư cho Tập San Sa-lê-diêng, các nhà xuất bản, các trang mạng và mạng lưới xã hội. Tất cả đòi hỏi phải đối thoại, một cảm thức cộng tác và nhiều việc.

Làm việc chia sẻ quản trị với người đời là một chọn lựn nền tảng đối với truyềnthông thời đại này.

Kĩ thuật số hóa các cộng thể và công cuộc, chuẩn bị chuyên môn hóa và mục vụ của Sa-lê-diêng và người đời là những bước quan trọng để chúng ta có thể chia sẻ giữa các Tỉnh Dòng và giữa Đại Gia Đình Sa-lê-diêng.

Ngoài ra, chúng ta cần đào sau chiều kích truyền giáo của truyền thông và phát triển quản trị trong phương thức cộng tác với  Mục Vụ Giới Trẻ, Đào Luyện, Truyền Giáo và Gia Đình Sa-lê-diêng.

Trung Hoàn sdb, chuyển ngữ

 

 

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây