CHA GIUSE NGUYỄN THỊNH PHƯỚC, SDB ĐƯỢC TỔNG TU NGHI 28 ĐỀ CỬ LÀM BỀ TRÊN MIỀN VÙNG ĐÔNG Á CHÂU ĐẠI DƯƠNG.

0
283

Trong dịp tổng Tu nghị 28 vừa kết thức ngày 14.3.2020, Cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước đã được Tổng Tu nghi bầu chọn làm bề trên vùng Đông Á châu Đại dương trong nhiệm kỳ (2020-2026). Trước khi được đề cử thi hành chức vụ đó, ngài hiện đang làm việc tại Ban Truyền giáo ở Trung Ương.

Ngài sinh ngày 02.11.1955 tại Quảng Ngãi. Ngài gia nhập Tập viện tại Don Bosco Trạm Hành và khấn lần đầu vào ngày 15.08.1974, khấn trọn đời tại Don Bosco Đà Lạt vào ngày 15.08.1980 và được thụ phong linh mục vào ngày 09.09.1995 tại Fountain Valley (Hoa Kỳ). Tại tỉnh dòng Việt Nam, cha Giuse đang đảm nhận vai trò Cố vấn tỉnh phụ trách Đào luyện. Ngoài ra ngài còn giảng dạy ở nhiều nơi để giúp cho các anh em sinh viên thần học và triết học.

Tỉnh Dòng Don Bosco Việt Nam chúng ta vui mừng vì sự quảng đại của anh em chúng ta. Cầu xin Thiên Chúa, Mẹ Maria Phù Hộ và Cha Thánh của chúng ta luôn gìn giữ sức khỏe và ban nhiều bình an cho ngài để ngài chu toàn trách vụ của Tu Hôi.

Nguyễn Trí Dũng, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây