Chia sẻ của cha Francesco Biu SDB, một vị truyền giáo Salêdiêng gốc Myanmar

0
15

Chia sẻ của cha Francesco Biu SDB, một vị truyền giáo Salêdiêng gốc Myanmar

Bài viết của cha Francesco Biu, SDB

Nam Sudan 01/06/2021:

Cha Francesco Biu là một linh mục Salêdiêng, gốc Myanmar. Ngài bắt đầu đi truyền giáo từ năm 2013, và hiện nay đang làm việc tại Nam Sudan, Phi châu. Cha Francesco Biu lãnh tác vụ linh mục vào năm 2018 và rất hăng say trong sứ vụ truyền giáo giữa một đất nước nghèo khổ vào bậc nhất trên thế giới.

Cha Francesco mỗi ngày đều chia sẻ trên trang facebook của mình những cảm nghiệm trong cuộc đời truyền giáo. Chúng ta có thể theo dõi trang facebook với nickname Fr Francisco Biu.

Sau đây, chúng tôi xin trích dẫn một vài chia sẻ, ví dụ :

+ Bà Ayak nói : « Trước đây, chúng tôi không quen với kiểu cách cầu nguyện như hiện nay. Người dân ở đây hay làm những hình nộm để tôn thờ theo niềm tin dân gian của họ. Tuy nhiên, từ khi được rửa tội, cách thức cầu nguyện của chúng tội đã thay đổi hoàn toàn….

+ Cô Maria Nyinbol là một thành viên của hiệp hội Legio Mariae. Cô ta từ Ai cập đến Sudan để sinh sống. Cô có một cảm thức đức tin rất mạnh, cụ thể, cô ta làm một phòng riêng để cầu nguyện và mời gọi mọi người đến nhà mình để tham dự những buổi cầu nguyện. Đây là 1 gương sáng truyền giáo từ phía giáo dân…

+ Cô Achien đã tiếp đón chúng tôi rất niềm nở tại nhà của cô ta. Cô ta rất bận rộn trong việc chăm sóc con cái. Những đứa con của cô sẽ được rửa tội trong thời gian tới đây và hy vọng rằng cô cũng sẽ được rửa tội để trở nên con cái Chúa. Trong môi trường truyền giáo ở đây, Thiên Chúa đang thực hiện những điều hết sức lạ lùng…

Trong tháng này, chúng ta sẽ mừng kỷ niệm 150 năm tờ báo Cagliero 11 ra đời. Đây là đặc san Salêdiêng với chuyên mục về truyền giáo. Xin Chúa sai nhiều thợ gặt Salêdiêng đến làm việc trong vườn nho của Ngài trên khắp năm châu.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây