CUỘC HỌP VỀ ĐÀO LUYỆN CẤP THẾ GIỚI, TỔ CHỨC TẠI BATULAO, PHILIPPINES

0
126

(Batulao, Philippines – 20.02.2019) – Cha Ivo Coelho, Tổng Cố vấn Đào luyện cùng với đội ngũ của Ngài trong ban Đào luyện Trung ương đã đến Trung tâm Linh đạo Salêdiêng ở Batulao, thuộc Tỉnh dòng bắc Philippines để tổ chức cuộc họp bàn về Đào luyện, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng Hai vừa qua. Đây là cuộc họp chuyên đề về Đào luyện và những vị có mặt trong cuộc họp là những vị hữu trách cấp trung ương, cấp miền hoặc cấp liên vùng. Cuộc họp được tổ chức cứ 2 năm một lần, bàn về lãnh vực Đào luyện liên quan đến cả Tu hội.

Nội dung trong khóa họp năm nay gồm những điểm chính sau đây:

1- Lượng giá về lãnh vực Đào luyện của toàn Tu hội trong 6 năm vừa qua. 

2- Xoáy sâu vào việc đồng hành cá nhân với các anh em Salêdiêng, đồng thời sẽ ra mắt thủ bản hướng dẫn tác vụ Đào luyện cho các Ủy viên phụ trách cũng như cho ban Đào luyện của các tỉnh dòng.

3- Việc đào luyện không chỉ giới hạn trong Tỉnh dòng của mình, mà còn phải mở rộng đến cấp miền, cấp thế giới, nên cũng liên quan đến cơ cấu sinh động, vấn đề quản trị, việc đào luyện tương tác giữa anh em Salêdiêng và người đời, viễn ảnh trong tương lai…

Đây cũng là cơ hội để các bề trên hữu trách trao đổi sâu hơn về những kinh nghiệm và sự đa dạng của lãnh vực Đào luyện, tương thích với nhiều môi trường văn hóa khác nhau trên toàn thế giới.

Đào luyện và Mục vụ Giới trẻ là 2 lãnh vực căn bản của sứ mệnh Salêdiêng, giúp các anh em hội viên đi sâu vào việc phục vụ giới trẻ nghèo một cách có hiệu quả, theo ý của Don Bosco.

Bài viết của Sư huynh Raymond Callo, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây