CỨU TRỢ KHU Ổ CHUỘT VÀ NGƯỜI NHẬP CƯ Ở MUMBAI – ẤN ĐỘ (INB)

0
23

CỨU TRỢ KHU Ổ CHUỘT VÀ NGƯỜI NHẬP CƯ Ở MUMBAI – ẤN ĐỘ (INB)

Hội Phát triển Xã hội Don Boco (DBDS) đã cứu trợ 800 gia đình khác trong khu vực ngà ổ chuột ở Mumbai. Tổ chức phân phát dụng cụ y tế như xung điện kế ô-xy, nhiệt kế kĩ thuật số, máy xông hơi và các chất bổ như vỉ vitamin C với kẽm.

Tổ chức Niềm tin GHARA đã hỗ trợ tài chánh cho hoạt động này. Trong thành phó Mumbai hiện nay, DBDS vẫn còn hoạt động nhiều kế hoạch khác cho cư dân khu nhà ổ chuột, nhập cư, người có hoàn cảnh khớ khăn, góa phụ và trẻ khu ổ chuột.

Điều ấn tượng là con số nhà hảo tâm địa phương quảng đại.  Họ là các công ty xí nghiệp như Dịch vụ Doanh nghiệp AXA, các tổ chức nhu Tổ chức GHARA và các cá nhân như các nhà hảo tâm chia sẻ thực phẩm thông qua “Chăm sóc Don Bosco” với các tủ lạnh bên đường.

MC George Menamparampil sdb – Điều Phối viên cứu trợ

— btt.dbbv, lược dịch —

 

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây