Đại hội Cựu học viên Don Bosco miền Á châu – Châu Đại Dương lần thứ 12 : Những lượng giá và đường hướng cho tương lai

0
11

Đại hội Cựu học viên Don Bosco miền Á châu – Châu Đại Dương lần thứ 12 : Những lượng giá và đường hướng cho tương lai

Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng

EAO 13/07/2021: Đại hội CHVDB lần thứ 12 của miền Á châu – Châu Đại dương đã kết thúc cách tốt đẹp, cho dù chúng ta chỉ tổ chức trực tuyến qua mạng internet. Đây là lần đầu tiên, Đại hội được tổ chức online. Dựa vào kinh nghiệm tổ chức Đại hội trực tuyến vừa qua, Hiệp hội CHVDB thế giới cũng dự định sẽ tổ chức Đại hội trực tuyến cấp thế giới vào cuối năm nay, từ 26 đến 28 tháng 11 năm 2021.

Sau khi Đại hội kết thúc được 2 tuần lễ, vào ngày 11/07 vừa qua, nhóm các vị hữu trách trong miền gồm cha Giuse Nguyễn thịnh Phước – Bề trên miền EAO, 3 Uỷ viên SDB và 5 đại biểu anh em Cựu học viên Don Bosco đã cùng ngồi lại để lượng giá và rút ra những kinh nghiệm cụ thể. Có lẽ hơi sớm một chút, nếu chúng ta bắt đầu lượng giá ngay từ bây giờ. Tuy nhiên, anh em đã gặp gỡ nhau để cùng thẩm định và đánh giá tổng quát, nhất là để vạch ra hướng thực thi nghị quyết mà Đại hội đã thông qua.

+ Trước hết, anh em cho biết rằng, Đại hội đã có khoảng 1.800 viewers (khán thính giả) theo dõi trên kênh Youtube (800 người theo dõi trên kênh Anh ngữ và 1000 anh em khác theo dõi trên những kênh theo các ngôn ngữ địa phương, nhiều nhất là tiếng Thái và tiếng Việt nam). Đây là lần đầu tiên, Đại hội được phát trực tiếp bằng tiếng Anh, và mọi nơi trên khắp thế giới, ai ai cũng có thể theo dõi.

+ Các anh em Cựu học viên DB rất cảm kính trước sự cổ vũ và khính lệ của các cha Giám tỉnh, đặc biệt có 3 vị Giám tỉnh cũng đã tham dự Đại hội trực tuyến cùng với các anh em (Giám tỉnh của tỉnh dòng Úc – AUL; của tỉnh dòng Thái lan – THA và của Á tỉnh Inđônêsia – INA).

+ Có lẽ vào tháng 7 năm nay, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình đào luyện online cho các Uỷ viên đặc trách CHVDB tại các tỉnh dòng. Chúng ta cũng đừng quên việc đào luyện cho các anh em lãnh đạo tại các Hiệp hội CHVDB tại các địa phương. Trong cuốn cẩm nang về vai trò lãnh đạo của CHVDB, chúng ta cần lưu tâm đến 5 điểm chính mà cuốn thủ bản đã nói tới.

+ Sư huynh Đaminh Nam, Uỷ viên thế giới đặc trách Hiệp hội CHVDB luôn cổ vũ và mời gọi các anh em CHVDB hãy gia tăng sự liên kết qua mạng lưới hiệp thông, ở cấp độ địa phương cũng như ở các mức độ cao hơn. Anh em có thể kiến tạo những nhóm nhỏ để kết nối với nhau, qua các phương tiện truyền thông. Trong miền EAO, anh em đã sử dụng từ 5 đến 10 công cụ truyền thông để nối kết và liên lạc với nhau.

+ Chúng ta cũng đánh giá cao những sáng kiến của các anh em tại các địa phương khác nhau. Ví dụ, Hiệp hội tại Nhật bản và Hàn quốc đã mở rộng vòng tay trợ giúp các anh em CHVDB tại các quốc gia khác. Hoặc các anh em CHVDB tại Papua New Guinea cũng đã học hỏi kinh nghiệm tổ chức từ Hiệp hội cựu học viên của dòng Lasan để áp dụng cho chính mình..

+ Sau cùng, điều quan trọng nhất sau Đại hội, là chúng ta cần triển khai 7 điểm trong bản nghị quyết để mỗi phân hội tại các địa phương cùng nhau đem ra thi hành. Bảy điểm đó là :

1- Chúng ta mong muốn các Uỷ viên đặc trách, sẽ lưu tâm nhiều hơn để giúp thăng tiến, sinh động và đồng hành với Hiệp hội. Vị đó có thể sẽ tổ chức những buổi họp mặt định kỳ nhằm sinh động Hiệp hội, giúp đào luyện anh em sống và thực hành tinh thần Don Bosco.

2- Chúng ta cần quảng bá rộng rãi bản quy chế của Hiệp hội CHVDB thế giới. Điều này rất cần thiết, song song với việc đào luyện các anh em CHVDB trên cấp địa phương, cấp tỉnh dòng cũng như cấp quốc gia.

3- Chúng ta khuyến khích việc bắt đầu thành lập Hiệp hội tại những quốc gia chưa thành lập cách chính thức. Những nơi nào đã có ít là 2 phân hội, chúng ta có thể thành lập liên đoàn trên cấp tỉnh dòng.

4 – Chúng ta cần thiết lập mạng lưới liên thông để liên kết các anh em CHVDB trong vùng với nhau và tiếp tục thu thập những dữ liệu cá nhân để có bản thống kê cách chính thức. Những dữ liệu này cần phải được lưu trữ trong sổ sách.

5- Chúng ta có thể sử dụng những ứng dụng trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số như Facebook, Linkedln, Instagram, WhatsApp, Line, Kakao…để liên kết anh em lại, nhất là để tạo ra những môi trường mới để anh em cùng nhau làm việc.

6- Chúng ta cổ vũ việc giúp nhau đào tạo nghề nghiệp, hầu giúp các bạn trẻ nghèo khổ có công ăn việc làm và để các anh em CHVDB có thể tương trợ lẫn nhau về sinh kế.

7- Tại mỗi phân hội, chúng ta sẽ chọn ra 1 vị phó chủ tịch. Vị đó sẽ phụ trách việc phát triển GEX (CHVDB trẻ).

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây