Đề xuất Phong trào Giới trẻ Sa-lê-diêng cầu nguyện cho MYANMAR

0
17

Cha MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MORCUENDE

TCV Mục Vụ Giới Trẻ (MVGT)

Cha PATRICK ANTHONYRAJ

Phong Trào Giới Trẻ Sa-lê-diêng (SYM)


ROMA, 03/04/2021

Mục đích: Đề Xuất Phong Trào Giới Trẻ Sa-lê-diêng cầu  nguyện cho MYANMAR

Thưa các Bạn trẻ, các Ủy viên MVGT và các Điều Phối Viên SYM,

Chúng tôi cầu chúc Niềm vui Phục Sinh ngập tràn trên tất cả chúng ta.

Là thành viên trong Ban MVGT trong vai trò SYM, sau khi trao đổi với cha TCV Ban MVGT là cha Miguel Garcia cùng các Điều Phối Viên vùng, Tôi xin đề xuất một giờ cầu nguyện đặc biệt cho Miến Điện. Tình trạng ngày càng bạo lực và khó khăn hơn. Các cuộc biểu tình và chết chóc cho đến nay vẫn còn. Người trẻ trở thành nạn nhân.

Nhằm bày tỏ sự liên đới và quan tâm, Tôi mời gọi tất cả các bạn trẻ Phong Trào Giới Trẻ Sa-lê-diêng trong tất cả các VÙNG cùng hiệp thông cầu nguyện vào lúc 15g00 ngày 11/04 tại Miến Điện (Việt Nam: 15g30). Thời gian cầu nguyện và liên đới tùy thuộc vào mỗi điều phối viên quyết định. Tuy vậy, lời cầu nguyện được người dân Miến Điện đã soạn (PDF) sẽ đọc trong khi thắp nến sáng. Xin vui lòng truyền tải giờ cầu nguyện cách sống động trên các phương tiện truyền thông.

Chúng ta cùng cầm theo hashtag #SYMPRAYSFORMYANMAR.

 Xin chân thành cám ơn sự cộng tác của anh em và các bạn trẻ,

 Mãi đồng hành cùng Người Trẻ!

Cha Miguel Garcia sdb                                                Cha Patrick sdb

Via Marsala 42 – 00185 Roma • Centralino: (+39) 06 656 121 • Tel. (+39) 335 191 4335 • Emaigmail.com,

Trung Hoàn sdb, chuyển ngữ

 

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây