ĐIỂM TIN TRONG TUẦN: Phải Cầu nguyện luôn, ngay cả khi Chúa dường như không nghe lời chúng ta.

0
30

Điểm tin trong tuần, từ ngày 07.11 đến 15.11.2020, gồm các thông tin Giáo hội Hoàn vũ và Việt Nam, Thông tin Sa-lê-diêng Thế giới và Tỉnh dòng Việt Nam, và Phần Suy niệm dành cho các Bạn Trẻ dựa trên Lời Chúa của Chúa nhật 33 Thường niên năm A: SINH LỢI.

Thông tin Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây