ĐIỂM TIN TRONG TUẦN: Từ ngày 30.08 đến 06.09.2020

0
5

Chuyên mục ĐIỂM TIN TRONG TUẦN, từ ngày 30.08 đến 06.09.2020, do Ban Truyền thông Tỉnh dòng Sa-lê-diêng thực hiện với các mục: Thông tin Giáo hội – Thông tin Hội dòng trên thế giới và tại Tỉnh dòng Việt Nam – Suy Niệm Lời Chúa Chúa nhật XXIII cho các bạn trẻ.

Ban truyền thông Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây