Diện mạo Sư huynh Salêdiêng tại Tổng Tu nghị 28

0
47

Bài viết của cha Vaclav Klement, SDB

Valdocco – Tôrinô 20/02/2020. Hôm nay, Tổng Tu nghị 28 bước sang ngày thứ năm và tất cả các đại biểu tham dự Tổng Tu nghị đã có mặt đầy đủ, trong đó có 21 Sư huynh Salêdiêng. Sau Thánh lễ ban sáng, Sư huynh Đaminh Nam đã mời tất cả các anh em Sư huynh đại biểu chụp chung tấm hình kỷ niệm với cha Bề Trên cả trước bàn thờ Thánh Giuse bên trong Đền Thánh Đức Mẹ Phù hộ.

Vào dịp cử hành Tổng Tu nghị 25 năm 2002, Tu hội chúng ta có 2.317 Sư huynh. Đến Tổng Tu nghị 26 năm 2008, số Sư huynh còn lại 2.092 anh em. Trong Tổng Tu nghị 27 năm 2014, tổng số Sư huynh là 1.758 và hiện nay chúng ta chỉ còn 1.589 Sư huynh, chiếm 11,2% con số hội viên trong toàn Tu hội. Con số Sư huynh đang có chiều hướng giảm sút, tuy nhiên điều đó không mấy quan ngại bởi vì Tu hội vẫn luôn quan tâm đến việc đào luyện anh em Sư huynh và ơn gọi Salêdiêng vẫn luôn được hiển thị rõ nét dưới cả 2 hình thái : Sư huynh và linh mục.

Trong bản phúc trình tổng quát về Tu hội của Cha Bề Trên cả, Ngài đã dành riêng 2 trang giấy, nói về ơn gọi Salêdiêng Sư huynh,về những động cơ giúp phát huy loại hình ơn gọi này và về đường hướng trong tương lai sẽ phải được thực hiện như thế nào. Đặc biệt, Cha Bề Trên cả đã đánh giá rất cao tỉnh dòng Việt nam với 2 đặc nét nổi bật, đó là tỉnh dòng có nhiều Sư huynh và ơn gọi truyền giáo Ad Gentes tại tỉnh dòng khá phong phú.

Sau đây là trích đoạn bài tường trình của Cha Bề Trên cả :

« …Trong khi tại nhiều tỉnh dòng và tại nhiều miền trên thế giới, ơn gọi Sư huynh đang có chiều hướng giảm sút, thì ngược lại, có những tỉnh dòng vẫn cổ suý mạnh mẽ việc phát triển ơn gọi Salêdiêng dưới cả 2 hình thái song song. Cụ thể điển hình là tại tỉnh dòng Việt nam. Tỉnh dòng đang có 68 anh em Sư huynh, hầu hết đang trong giai đoạn đào luyện ban đầu. Hơn nữa, cho dầu tỉnh dòng đang còn có rất nhiều nhu cầu để phát triển, nhưng cũng đã quảng đại gửi hơn 138 anh em hội viên đi truyền giáo hải ngoại.

Cha nêu ra ví dụ cụ thể trên, để cho chúng ta thấy được những khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt, nhưng chúng ta vẫn có thể vượt qua. Sự khủng hoảng đến không phải từ chính ơn gọi Sư huynh, mà do chúng ta đang có khuynh hướng quá đề cao chỉ duy có ơn gọi linh mục mà thôi… »

Sự hiện diện của 21 anh em Sư huynh đại biểu trong Tổng Tu nghị lần này rất có ý nghĩa. Điều đó cho thấy rất rõ nét ơn gọi Salêdiêng dưới cả 2 hình thái song song : Sư huynh và linh mục. Miền EAO của chúng ta cũng có 3 Sư huynh đại biểu trong Tổng Tu nghị lần này, đó là thầy Marcal Lopes, thuộc Á tỉnh Đông Timor (TLS) ; thầy Ed Villordon thuộc tỉnh dòng Nam Philippines (FIS) và thầy Đaminh Nguyễn đức Nam thuộc tỉnh dòng Việt nam (VIE).

Chúng ta thêm lời cầu nguyện cho Tổng Tu nghị 28 với chủ đề ‘Đâu là mẫu người Salêdiêng – Sư huynh và Linh mục, cho giới trẻ ngày hôm nay ?’

Lược dich: Văn Hào, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây