DON BOSCO VIỆT NAM: ĐƯỜNG LINK TRỰC TIẾP SDB KÍNH VIẾNG – THÁNH LỄ AN TÁNG CHA F.X TRẦN VĂN CƯỜNG SDB

0
42

DON BOSCO VIỆT NAM: ĐƯỜNG LINK TRỰC TIẾP SDB KÍNH VIẾNG – THÁNH LỄ AN TÁNG CHA F.X TRẦN VĂN CƯỜNG SDB

Ban Truyền thông xin gởi đến quý Bề Trên và tất cả anh chị em trong Gia đình Sa-lê-diêng những đường link đến Thánh lễ Cầu nguyện và Kính viếng của Tỉnh dòng Sa-lê-diêng vào chiều ngày thứ Hai 08.02.2021, và Thánh lễ An táng cha FX. Trần Văn Cường vào sáng ngày thứ Ba 09.02.2021 để anh chị em và mọi người có thể hiệp thông cầu nguyện cho cha FX. Trần Văn Cường:

THánh lễ Cầu nguyện và Kính viếng:

https://youtu.be/VbDjMeD8dEU

Thánh lễ An Táng:

https://youtu.be/gMCaPsHN-DQ

Xin cám ơn,

Peter Chính, SDB

Thánh lễ An Táng cha FX. TRẦN VĂN CƯỜNG SDB

 
 

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây