Dòng Bác ái Chúa Giêsu hướng về Tổng Tu nghị lần thứ 18

0
12

Dòng Bác ái Chúa Giêsu hướng về Tổng Tu nghị lần thứ 18

Bài viết của các nữ tu dòng Bác ái Chúa Giêsu

Rôma 18/07/2021. Vào tháng 10 năm nay, dòng Bác ái Chúa Giêsu sẽ cử hành Tổng Tu nghị lần thứ 18. Tổng Tu nghị sẽ diễn ra tại Rôma trong 2 tuần lễ. Vào năm ngoái, sơ Teresia Furuki, Bề Trên Tổng quyền đã gửi đi bức thông điệp, nói về việc hiệu triệu và quyết định tổ chức Tổng Tu nghị với đề tài “Được Thần khí của Đấng Phục sinh canh tân, chúng ta cùng nhau hướng về ngôi nhà chung”.

Đề tài sẽ được triển khai với 3 chiều kích :

1- Cùng nhau bảo vệ ngôi nhà chung (chăm sóc thiên nhiên, môi trường sinh thái)

2- Cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung (cổ vũ tính liên văn hoá)

3- Cùng nhau trở nên ngôi nhà chung (mục vụ gia đình).

Ngoài 3 đề tài do sơ Bề Trên Tổng quyền và ban Tổng Cố vấn quyết định, Tu nghị còn bàn về hướng mục vụ và tông đồ sẽ được thực hiện trong lục niên sắp tới. Các thành viên sẽ triển khai những nét quan trọng trong kế hoạch tông đồ được nêu ra.

Dòng Bác ái Chúa Giêsu là 1 trong 32 nhóm thuộc Gia đình Salêdiêng. Hội dòng được thành lập tại Nhật bản dưới thời của Đức Ông Cimatti, SDB. Hiện nay, hội dòng có 930 tu sỹ, đang hiện diện và làm việc tại 16 quốc gia trên khắp thế giới.

Văn Hào, SDB lược tóm

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây